Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

IzsákfaMagyarországVas vármegyeVas történelmi vármegye - Pince-domb

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

https://djnaploja.wordpress.com/2024/03/11/izsakfa/

Celldömölk - Izsákfa - Pince-domb

Izsákfa

A Vas megyei Kemenesalján, a Kodó-patak mentén található a jelenleg Celldömölk városhoz tartozó Izsákfa. Az itteni castellum első említése 1542-ből ismert, de annál feltehetően jóval korábban épült. Amikor felbukkan írott forrásokban, akkor a Márk család birtokában volt, de gyámként devecseri Choron András tartotta a kezén (korábban a Hosszutótiaké is volt, tőlük házasság révén került a Márkokhoz). Márk János halála után, 1595-ben Nádasdy Kristóf özvegye, Choron Margit foglalta el. Az 1618-as országgyűlésen törvényt is hoztak az akkor Nádasdy Tamás birtokolta várkastély megtámadóinak büntetéséről. Nyolc évvel később, Nádasdy László halálát követően fele-fele részben örökösödés révén a Dömölky és az Angyal családoké lett. A szentgotthárdi csatából visszavonuló törökök 1664-ben pusztították el, de pincéjét még a XX. század elején is használták. Ezért a hely máig Pince-domb néven ismert.

Nádasdy Ferenc (a “fekete bég”) egy 1594 őszén, Győr török elfoglalása után készült tervezetében a kastélyt – nehogy a törökök megszállják – lerombolandónak ítélte. De erre végül nem került sor! Idézem az 1618. évi 30. tc.-et:

“A miket a nagyságos Nádasdy Tamás urnak a panaszára, az izsákfalvi várkastélyba való betörésre és egyéb kihágásokra nézve, Kerecsény Bálint, egerszegi várőrségi vajda ellen; Hees Pál, nemptii várőr ellen és Vajda Imre, ugyanazon helynek vajdája ellen; Gersey György, Széchy-Szigete őrségének vajdája és többi czinkosai ellen fölhoznak; azok mind olyanok, a melyek sem Ő felségétől, sem haditanácsának a megbizásából nem eredtek és nem is származhattak.

1. § Ennélfogva Nádasdy urnak szabadságában áll, a fentebb emlitettek ellen törvény utján megtorlást szerezni.”

Mint a lidar alapú felmérésből látszik, a castellum belső magja 18 x 30 m-es, ami megfelel az Árpád-kori nemesi várak megszokott méretének. Nem állítható ugyan a jelenlegi tudásunk alapján, de még az sem lehetetlen, hogy kezdetei akár ilyen régiek is lehetnek!

A várak és kastélyok történetét összefüggéseikben lehet érdemben vizsgálni és helyesen értékelni. A nemesség ugyanis az Árpád-kortól a XX. század közepéig építette, lakta és birtokolta őket. Részletes bemutatásuk egyik lehetséges terepe Vas vármegye lehet, mert magam ezt a területet ismerem a legalaposabban és évtizedek óta elvégeztem a legfontosabb alapkutatásokat, de ezek a mai napig kiadatlanok.

Forrás: https://djnaploja.wordpress.com/2024/03/11/izsakfa/

GPS: É 47° 12.621 (47.210342)
K 17° 9.591 (17.159857)

Információk: a temetővel szemben levő dombon kereshető fel a várhely.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció
Ajánlott látnivalók
Štitar kula
KvarteŠtitar kula
Bezerédj kastély
UraiújfaluBezerédj kastély
Keresési előzmények
Izsákfa - Pince-domb