Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

LegéndMagyarországNógrád vármegyeNógrád történelmi vármegye - Békavár (Beka vár)

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Térkép
  • Szállás

Legénd - Békavár (Beka vár)

Legénd község déli végétől, délnyugatra kb. 2,3 km-re fekszik a Békavár, amely egy északnyugat irányú keskeny gerinc végét foglalja magába, tszf. Magassága 308,3 m. A gerinc elméleti hosszanti középvonalától délnyugatra eső terület egykor nagy kiterjedésű szántóföld volt, melyen napjainkban páréves telepítésű erődrész növekszik. A középvonalától északkelet felé eső terület sűrű erdő, itt sohasem volt földművelés. Emiatt az erősség maradványai utóbbi oldalon végig épek, de a másik oldalon a földművelés miatt alig ismerhetők fel.

A vár két, jól elkülöníthető részre oszlik. A gerinc északnyugati végén található a vár belső, leghosszabb része. Pereme jól követhető, a plató délkeleti része 5-6 méterre emelkedik ki. A belső vár hossza 85 m, szélessége kb. 17 m.

A következő várrész délkeletre csatlakozik hozzá, jóval kisebb, hossza 20 m, szélessége kb. 8 m. A belső vártól a gerincet átvágó 10 m széles, kb. 1 m mély árok választja el. Ezt a kis elővárat délkelet felé egy újabb, kisebb árok választja el a gerinc folytatásától.

A nagyobb belső és kisebb elővárat az északkeleti oldalon 7 méterrel alacsonyabb szinten közös sánc kíséri, amely a vár északnyugati vége alá bekanyarodik, délkeleti vége viszont 30 méterrel túlhalad a kis elővárnál, majd derékszögben megtörve árok alakjában tart felfelé a gerinctető széléig. Fent a gerinctetőn árok vagy sánc folytatásának nincs nyoma. Lehetséges, hogy eredetileg egy második elővárat is ki akartak alakítani, ezért hosszabbították meg a hosszú sáncot a kis előváron túl, de további gerincátvágásra nem került sor. Az eddig ismertetett erődítéseknek bizonyára voltak megfelelői a másik, délnyugati oldal teljes hosszában is, de ott a földművelés azokat teljesen elegyengette.

A várat korábban sehol sem említették, Skarletz Iván fedezte fel. Sándorfi György mérte fel 1987 augusztusában, Nováki Gyula és Skarletz Iván közreműködésével, valamint Bánkúti Attila részvételével. A vár leírásának és a felmérésnek közlésére először 1992-ben került sor.

Legénd birtok viszonylag későn, először 1480-ban tűnik fel az okleveles forrásokban, annak ellenére, hogy a Legéndi család már 1389-ben szerepel. 1452-ben a falunak több birtokosa volt, részben pedig a Bebek Ferenc által birtokolt csővári uradalom részét képezte.

A vár területén lévő sűrű erdőben, illetve a magas fűben régészeti lelet előkerüléséről nincs tudomásunk. A várat korszakhoz kötni nem tudjuk, de jellege alapján feltehetően középkorinak tekinthető, s nem kizárt, hogy az említett Legéndi család emeltette.

A helyi szájhagyomány említ egy Beka nevű vitézt és hogy ezt a területet egy régi kézíratos térkép még Beka néven nevezi. Egy térkép elírást követően lett Béka és azóta ez a név élt tovább.

Forrás:

Nováki Gyula – Feld István – Guba Szilvia – Mordovin Maxim – Sárközi Sebestyén:

Nógrád Megye Várai az őskortól a kuruc korig

Magyarország várainak topográfiája 4. kötet

 

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 47° 52.378 (47.872974)
K 19° 17.253 (19.287550)

Megközelítés: Békavárat a sárga turistajelzésen mind Legénd, mind Nézsa irányából megközelíthetjük. A túristaútról a várdombra jelzetlen ösvényen juthatunk fel, amely nedves, sáros időben kellemetlen lehet.

Javasolt megközelítés: Nézsát elhagyva Legénd irányába, egy markáns jobb kanyart követően elérjük el a dombhát gerincét. Itt jobbra egy földút, balra egy mező kapu található.

A mező kapun és a szántóföldön keresztül, a jobbra látható erdő irányában tartunk és 200 méteren belül meglátunk egy földutat. Az erőd széle mentén tovább haladva érjük el a mező végén a domb lassan összeszűkülő részét.

Itt betérve az erdőbe követjük a gerincet, melynek vége felé található az erődítés. A műúttól a vár így kb. egy kilométeres sétával, szintkülönbség nélkül elérhető. Javasolt a várat lombmentes időben felkeresni.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció