Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

FonyódMagyarországSomogy megyeSomogy vármegye - Törökvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Fonyódtól DK-re, 5,5 km-re található a néhány házból álló Fehérbézseny. A kis település D-i végén helyezkedett el a vár, az egyetlen utca éppen a vár helyén halad.

Leírása:

A környező ingoványos területből kiemelkedő halom legmagasabb részét foglalta el a vár. A várhelyen áthaladó utcától K-re néhány lakó- és gazdasági épület, ill. művelt területek tüntették el a vár terepalakulatait. A Ny-i oldalon kettős várárkot és sáncolást találunk, jól átlátható akácerdőben, viszont dús aljnövényzettel. A DNy-i részen szépen kirajzolódik egy védőmű, vélhetően rondella helye. A belső árok még mindig tekintélyes, mind szélesség, mind mélység tekintetében. A külső árkot nemrégiben megbolygatták, méhkasok telepítése végett megnyesték a felső földrétegét. A többi – É, K és D – oldalakon csekély lejtésű domboldalt látunk, erődítést a felszínen már nem érzékelni.

A várhely hozzávetőleges teljes kiterjedése kb. 190x140 m, területe 1,58 ha. Az árkon belüli terület kb. 140x110 m, 1,05 ha.

A két árok között újkori – részben kő, részben fém – feszület áll. Mellette rossz állapotú, ám igényesen, gazdagon faragott kő fekszik a földön. Talán egy közeli – rommá lett – templomból származik.

Kutatástörténet:

Az 1782-85 között zajló 2. katonai felmérés során feljegyezték, hogy”van itt még egy sánc kettős árokkal, amelyek védelmi célra könnyen átalakíthatók”. 1812-ben Tóth Péter Somogy megye leírása c. munkájában szintén említi: „… mély árokkal körülsáncolt várnak vagy nagyobb erődítménynek a helye is látható ezen a pusztán, de hogy mi volt, nem világos”.

A várhelyhez közeli tőzegbányában 1950-52 között számos lelet került napvilágra pl. ágyúgolyók, szekerce, lándzsa, nagy edény, orsógombok, szigony stb.

Előbb 1966-ban Müller Róbert, majd 2002-2003-ban Gallina Zsolt folytatott megelőző ásatásokat a leendő M7-es autópálya bézsenypusztai szakaszánál. 350 síros törökkori temetőt tártak fel.

A Sándorfi-Nováki páros – Magyar Kálmán segítségével - 1984-ben mérte fel a vár maradványait.

Története:

1543-44-ben a török hatalom Kelet-Dunántúlon megszilárdult. A legnyugatibb török várból, Koppányból állandósultak a török támadások, különösen a Lengyel Boldizsár, majd Magyar Bálint építette fonyódi Alsó-vár ellen. A koppányi bég nem egy esetben indított – számos török vár helyőrségével – összehangolt, koncentrált támadást.

Előfordult, hogy egyidőben támadták Szigligetet és Fonyódot is, hogy egymásnak ne tudjanak segítséget nyújtani.

Úgy a magyarok, mint a törökök igyekeztek a nagyobb várak köré előörs gyanánt „vigyázó házakat”, ún. „górékat” létesíteni, melyekkel a fővár ellenőrzési területe, ill. védelmi körzete kiszélesedett. A török pl. Endréden emelt – sikerrel – ellenvárat, Ságváron viszont rendre elpusztították a magyarok a török megfigyelőhelyet. Fonyód közelében végül 1570-71-ben Bézsenypusztánál sikerült felépíteni a török palánkot. 1570-en tavaszától erősen támadták a fonyódi várat, így annak őrsége nem tudta megakadályozni az ellenvár felépülését. Magyar Bálint személyesen ment Bécsújhelyre segítséget kérni, amelynek foganatjaként Pápáról kapott is gyalogosokat. Ennek ellenére nem sikerült felszámolni a fenyegető közelségbe került török erődítményt. 1572 decemberében még levelet ír, s két török foglyot is küld Magyar Bálint Nádasdy Ferenc országos főkapitánynak, ám hamarosan meghalt Magyar Bálint. Nem sokkal később, 1575 augusztusában részben a bézsenyi palánkból indulhatott a végső, megsemmisítő erejű török csapás Fonyódra, melynek során elfoglalták a várat, őrsége hősies harcban elesett. Fonyód bevétele csak része volt egy nagyarányú török támadásnak, melyről a következőt jelentette Nádasdy: „Fonyódot megvették, az benne valókat mind levágták, testüket megégették!”.

A bézsenyi török palánk további sorsára nincsenek adataink.

Forrás:

Magyar Kálmán – Somogy Megye Várai A Középkortól A Kuruc Korig

Kaposvár, 2005.45-46;223;

Szántó Imre – A végvári rendszer kiépítése a Balaton környékén 1541-1566

A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 11. 1972.313-326;

Veress D. Csaba – Várak a Balaton körül

Bp. 1996. 125-126;

(Altstädler Zoltán) 

GPS: É 46° 43.541 (46.725677)
K 17° 34.997 (17.583282)

Fonyódtól DK-re, 5,5 km-re található a néhány házból álló Fehérbézseny. A kis település D-i végén helyezkedett el a vár, az egyetlen utca éppen a vár helyén halad.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
18NovMurányalja - Murány
17NovUgod - Vár
14NovSzilaspogony - Kis-kő
13NovKrasznahorka - Vár
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
Ajánlott látnivalók
Csúcshegy
TihanyCsúcshegy
Keresési előzmények
Fonyód - Törökvár