Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Zurány - ZurndorfAusztriaBurgenlandMoson vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók

1532-ben három nemesi udvart említenek, 1544-49 a harmicados Kolomann Rippelt egy udvarházzal, 1546-49 között a harmicadszedő Nicolaus Nedeser egy második kúriával. Az 1544 es adóösszeírás megemlítí még Stefanus Hauck kúriáját, 1546 egy Stephanus Naz; következőkben Magyaróvár urbáriuma 1546-ból csak két udvarházat említ, egyik a Nievergelt család tulajdona, a másik elhagyatott. 1548-ban az adóösszeírás már ismét három kúriát említ, valamint 1576-ban is.

1603/04 a három kúria Natlicz tulajdonában található, Ödt és Freudenreich kapitánya, aki ezért 4 forint nemesi adót fizetett. 1618 és1622-ben Zurányban még három udvarház van,később a számuk megemelkedett: 1647-ben gróf Windischgraetz, Ferdinand Natlics, Huszti Ádám, Georg Gayger és a Mautner Matthias Gottermar mint kúria tulajdonos ismert.

forrás: Harald Prickler: Burgen und Schlősser im Burgenland (ford.: Jakab József)

Várak.hu mobil applikáció