Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

MosonmagyaróvárMagyarországGyőr-Moson-Sopron megyeMoson vármegye - Mosoni ispánsági vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Mellékletek
  • Térkép

Mosonmagyaróvár - Ispánsági vár - Castrum Musun

A mosoni ispánság központja a Kisalföldön, a Győri-medencében, a Szigetköz és a Hanság találkozásánál, a Mosoni síkság közepén kialakult szárazulaton, a Királydombon épült ki. Az É–D-i irányban elnyúló téglalap alakú kb. 400x350 m alapú dombot az évszázadokon keresztül mederrombolóan kanyargó Duna kavicsos hordaléka alakította ki, amire sárga agyag rakódott, majd a szél homokot hordott. Legnagyobb tengerszint feletti magassága 120,4m (EOV koord.: 517.09-280.73). Környezetéből 1–1,2 m-rel emelkedik ki.

A 4,5 ha alapterületű lekerekített sarkú téglalap alakú vár a domb közepén épült ki, tengelye Ny–K irányú. A vár É–D-i irányú sáncai 150 m, a Ny–K irányúak 300 m hosszúak.

A várnak római előzményei nincsenek, Ad Flexum az ispáni központtól légvonalban 2–2,5 km-re ÉK-re található. A terület topográfiai súlypontváltozását a szeszélyesen kanyargó Duna gyakori mederváltásai indokolták. A mocsaras területen kiemelkedő vár természetes védelmet élvezve ellenőrizte a Bécs-Győr-Buda fő kereskedelmi utat, valamint a szintén Ny-ra vezető Hegyeshalom–Zurány–Káta–Bruck útvonalat.

Az István uralkodása alatt kiépült vár a pogánylázadások idején refugiumként szolgáltak I. Péter, majd I. András számára. Itt törte át a gyepűt, majd bukása után ide menekült Salamon király is.

 

A várat és suburbiumát többször kifosztották a felvonuló keresztes hadak. A tatárjárás idején magyar kézen maradt, de 1271-ben II. Ottokár elfoglalta. A cseh király hazaírt levelében a vár teljes elpusztításáról ír, ám újabb kutatások nem támasztják ezt alá. Tény azonban, a katonailag elavult vár szerepét a korszerű kővár, Óvár vette át a 13. század utolsó harmadában.

A Királydomb ma sűrűn beépített, kutatása csak mozaikszerűen lehetséges, a lakóházak építését megelőző feltárásokkal, illetve nyomvonalas közművesítés munkákat kísérően. Az utóbbi év kutatásai elsősorban a suburbium területére terjedtek ki, kiszélesedett az eddig ismert kronológiai horizont, és valamivel többet vélünk tudni Moson korai templomairól is.

Forrás: Aszt Ágnes: Castrumok Mosonmagyaróvár területén

GPS: É 47° 51.373 (47.856209)
K 17° 16.382 (17.273039)
Várak.hu mobil applikáció