Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

MosonmagyaróvárMagyarországGyőr-Moson-Sopron megyeMoson vármegye - Mosoni ispánsági vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Mellékletek
  • Térkép
  • Szállás

Mosonmagyaróvár - Ispánsági vár - Castrum Musun

A mosoni ispánság központja a Kisalföldön, a Győri-medencében, a Szigetköz és a Hanság találkozásánál, a Mosoni síkság közepén kialakult szárazulaton, a Királydombon épült ki. Az É–D-i irányban elnyúló téglalap alakú kb. 400x350 m alapú dombot az évszázadokon keresztül mederrombolóan kanyargó Duna kavicsos hordaléka alakította ki, amire sárga agyag rakódott, majd a szél homokot hordott. Legnagyobb tengerszint feletti magassága 120,4m (EOV koord.: 517.09-280.73). Környezetéből 1–1,2 m-rel emelkedik ki.

A 4,5 ha alapterületű lekerekített sarkú téglalap alakú vár a domb közepén épült ki, tengelye Ny–K irányú. A vár É–D-i irányú sáncai 150 m, a Ny–K irányúak 300 m hosszúak.

A várnak római előzményei nincsenek, Ad Flexum az ispáni központtól légvonalban 2–2,5 km-re ÉK-re található. A terület topográfiai súlypontváltozását a szeszélyesen kanyargó Duna gyakori mederváltásai indokolták. A mocsaras területen kiemelkedő vár természetes védelmet élvezve ellenőrizte a Bécs-Győr-Buda fő kereskedelmi utat, valamint a szintén Ny-ra vezető Hegyeshalom–Zurány–Káta–Bruck útvonalat.

Az István uralkodása alatt kiépült vár a pogánylázadások idején refugiumként szolgáltak I. Péter, majd I. András számára. Itt törte át a gyepűt, majd bukása után ide menekült Salamon király is.

A várat és suburbiumát többször kifosztották a felvonuló keresztes hadak. A tatárjárás idején magyar kézen maradt, de 1271-ben II. Ottokár elfoglalta. A cseh király hazaírt levelében a vár teljes elpusztításáról ír, ám újabb kutatások nem támasztják ezt alá. Tény azonban, a katonailag elavult vár szerepét a korszerű kővár, Óvár vette át a 13. század utolsó harmadában.

A Királydomb ma sűrűn beépített, kutatása csak mozaikszerűen lehetséges, a lakóházak építését megelőző feltárásokkal, illetve nyomvonalas közművesítés munkákat kísérően. Az utóbbi év kutatásai elsősorban a suburbium területére terjedtek ki, kiszélesedett az eddig ismert kronológiai horizont, és valamivel többet vélünk tudni Moson korai templomairól is.

Forrás: Aszt Ágnes: Castrumok Mosonmagyaróvár területén

GPS: É 47° 51.373 (47.856209)
K 17° 16.382 (17.273039)

Információ: Mosonmagyaróvár - Ispánsági vár hajdanán, a Királydomb ma sűrűn beépített részén terüll el. Kutatása csak mozaikszerűen lehetséges.

Az utóbbi évek kutatásai elsősorban a suburbium területére terjedtek ki. Kiszélesedett az eddig ismert kronológiai horizont, és valamivel többet vélünk tudni Moson korai templomairól is.

Napjainkban az erődítés, felszínen látható nyomokkal nem rendelkezik.

 

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció