Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Telekháza - SedliskáSzlovákiaFelvidékZemplén vármegye - Csicsva

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Térkép

Leírása:

Az alacsony hegyhát 225 méter magas DK-i letörésén épült Csicsva várából jelentős maradványok láthatók még napjainkban is. Az erősség két részre oszlik, a csúcson emelkedő, szabálytalan alaprajzú korai felsővárra, és az azt Ny-i irányból félkörbe fogó – később létesített – alsóvárra. Az alsóvár udvarát egy kőfal két részre tagolta. Az É-i nagyobb felének védelméről egy toronyszerű, vastag falú épület és a tőle DK-re emelkedő kerek torony gondoskodott. Ennek hatásos lőtávolságán belül létesítették az alsóvár bejáratát. Az alsóvár D-i része keskeny falszorost alkotva veszi körül a magasabban álló felsővárat. Ennek a várfalnak csak töredékei maradtak fenn. Csicsva várának felsővára mintegy 6 – 8 méterrel emelkedik az alsóbb védőművek fölé. Felvonóhíddal védelmezett kapuja a Ny-i oldal közepén nyílt, míg alaprajza követte a hegytető szabálytalan formáját. Míg a D-i oldalt erősen elpusztították a császári robbantások, addig az É-i részen a falak és épületek 1 – 2 emelet magasságáig megmaradtak. Néhol még ép boltozatokat is megfigyelhetünk. Az ÉNy-i sarkon, belül kerek, míg a támadható külső oldalról éllel {sarkantyúval} ellátott torony emelkedik. Ezt az öregtornyot és vele szemben, az udvar túloldalán egy háromhelyiséges épületet tartanak a kutatók a legrégibb résznek. A kicsiny várudvart egykoron sok szobából álló helyiségsor fogta körbe.

Mivel a XV. századtól kezdve itt tartották Zemplén vármegye nemesi gyűléseit, kellett is a tömegeket befogadni képes szállás. Ebben az időszakban épülhetett az Ondava folyó felé kiugró sziklán a nagyméretű, erősfalú ágyútorony is.

Míg a felsővár ÉNy-i sarkán kápolna áll, addig a DNy-i részén egy kerek torony maradványai omladoznak. Az egykor díszes épületeken gótikus és reneszánsz stílusú faragások figyelhetőek meg. A századokkal ezelőtt felrobbantott erősség udvarát és épületeit a 2001. évi májusi terepbejárás idején szabadították meg a sűrű bozóttól.

Megközelítése:

Szlovákia K-i vidékén, Kassa {Košice} városától ÉK-re, mintegy 65 kilométerre fekszik Telekháza {Sedliská} települése, melynek közelében emelkedik Csicsva {Čičava} várromja. A középkori vármaradvány alatt napjainkban már csak néhány házból álló falu, Csicsvaváralja fekszik. Innen vezet fel az eredeti középkori szekérút, melyen 10 perc alatt juthatunk fel a 2001. évi bejárás tapasztalata szerint, fáktól-bokroktól jórészt kitakarított várrom udvarára. Több helyen teljes magasságig emelkednek a várfalak, míg máshol az alapokig eltűntek az egykori védőművek.

Története:

Egy napjainkig fennmaradt oklevél tanúsága szerint ezt a területet 1270-ben V. István király az egyik hívének, Básztély nembeli Rénold nádornak adományozta. A következő években vagy ő, vagy a fia, Gyulas előkelő emeltette Csicsva várának korai magját, mely az erősség körül formálódó váruradalom központjaként szolgálta a földesúri famíliát. 1316-ból való a kővár első írásos említése, mikor a Básztély nemzetségből leszármazó Rozgonyi bárói família tagjai laktak benne, akik kezdettől fogva az itáliai trónkövetelő, Anjou Károly Róbertet támogatták, ezért annak hatalomra jutása után az ország vezető tisztségviselői közé emelkedtek fel. Csicsva várát a középkor folyamán jelentősen bővítették, mivel a falai között rendezték meg Zemplén vármegye nemesi közgyűlését, így kellett a nagyobb hely. Egyébként nem bírt fontosabb katonai jelentőséggel, a török hódoltság véres hadszíntereitől távolabb fekve, mindvégig megmaradt magánkézben. 1523 után, a Rozgonyi família férfiágon való kihalása után, egy örökösödési szerződéssel a Báthory főúri család szerezte meg, majd a Homonnai Drugethek birtokába került. A törökkel vívott vesztes mohácsi csata utáni anarchikus belháború idején Szapolyai János király serege megostromolta és elfoglalta, majd a győztes katonaság felgyújtotta az épületeket, melyekben odaégett a vármegyei levéltár. Ismét a Drugetheké az erősség, mely a XVII. századi erdélyi fejedelmek hadjárataiban is szerepelt. Így 1619 – 1623 között Bethlen Gábor, majd 1644-ben I. Rákóczi György fejedelmek csapatai vívták a falait. Thököly Imre kuruc vezér felhívására a zempléni nemesség itt csatlakozott a felkelők 1683-ban indított Habsburg-ház elleni támadásához. 1691-től a leányági örökösök, a Barkóczy és Csáky főúri családok uralták, akiknek helyőrsége 1703-ban kardcsapás nélkül kaput nyitott II. Rákóczi Ferenc felkelő csapatainak. A középkori várat 1711-ben érte el a végzete, mikor Lauken császári ezredes zsoldosai puskaporral felrobbantották az épületek és védőművek jelentős részét. A lakhatatlanná vált épületeket a következő évszázadok időjárása rombolta, pusztította. Egy 2001-es terepbejárás szerint még nem történt meg a régészeti feltárása és helyreállítása a műemléknek, csak a területét elborító növényzetet vágták ki, a veszélyes meredélyek szélét pedig korlátokkal látták el.

Forrás:

Engel Pál: Magyarország világi archontológiája I. {1996} 295. old.

Ludovit Janota: Slovenské hrady I. {1935, reprint 1996} szlovák nyelvű 160. 162. old.

Burgen und Schlösser Slowakei {1990} német nyelvű 166. 167. old.

CsorbaMarosiFiron: Vártúrák kalauza III. {1983} 306. old.

Kristó Gyula: Korai magyar történeti lexikon {1994} 153. old.

Engel Pál: Királyi hatalom és arisztokrácia viszonya a Zsigmond…{1977} 103. old.

Dr. Ferenczy Sándor József közleménye

Szombathy Viktor: Szlovákiai utazások {1980} 182. old. 

Csorba Csaba: Legendás váraink {1999} 59. 60. old.

Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra II. {1996} 16. 17. old.

Fügedi Erik: Vár és társadalom a XIIIXIV. századi Magyaror.on {1977}118. 119. old.

Révai Lexikon 5. {1912, hasonmás 1995} 80. old. 

AB ART press: Hrady a známky na Slovensku {2002} 31. 32. old.

{Szatmári Tamás} 

GPS: É 48° 54.867 (48.914444)
K 21° 44.304 (21.738400)

Szlovákia K-i vidékén, Kassa {Košice} városától ÉK-re, mintegy 65 kilométerre fekszik Telekháza {Sedliská} települése, melynek közelében emelkedik Csicsva {Čičava} várromja. A középkori vármaradvány alatt napjainkban a már csak néhány házból álló falu, Csicsvaváralja fekszik. Innen vezet fel az eredeti középkori szekérút, melyen 10 perc alatt juthatunk fel fáktól-bokroktól jórészt kitakarított várrom udvarára.

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
08OktMecseknádasd - Schlossberg
07OktTorna - templom
Ajánlott látnivalók
Herec vár
MálnásHerec vár
Árkusvár
BerencsÁrkusvár
Keresési előzmények
Telekháza - Csicsva