Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Adatvédelmi tájékoztató
 
Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?
 
Társaságunk az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:
 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint számodra átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 5. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adataid megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 
Társaságunk a Te személyes adataidat
 1. a Te előzetes tájékoztatásodon alapuló és önkéntes hozzájárulásod alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és használjuk fel.
 2. egyes esetekben az adataid kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk a figyelmedet.
 3. illetve bizonyos esetekben a Te személyes adataid kezeléséhez Társaságunknak vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.
 
Kik vagyunk?
 
A Társaságunk neve: Continus EC
A Társaságunk székhelye: 7625 Pécs, Nap u. 12/A
A Társaságunk honlapja: https://continus.hu/
Postacímünk: 7625 Pécs, Nap u. 12/A
E-mail címünk: info [ kukac ] continus.hu
Adószámunk: 24479633-2-02
Cégjegyzékszámunk: 02-11-060081
 
Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.
 
Társaságunk tárhely szolgáltatóinak neve, címe és elérhetősége:
 
·Tárhely.Eu Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14, (06 1) 789 2789
 
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
 
Az általunk kezelt adatok:
 
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam

Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke IP cím a látogatás időpontja a meglátogatott aloldalak adatai, az általad használt operációs rendszer és böngésző típusa 3 hónap

Ügyfélszolgálati kapcsolatfelvétel

Látogatóink, ügyfeleink kérdéseinek, panaszainak kezelése

hozzájárulás a kapcsolat felvételével teljes név, telefonszám és e-mail cím, egyéb megosztott információk Társaságunk általi törlésig vagy a hozzájárulás visszavonásáig.

Weboldalunkon elérhető termékek megrendelése

A szolgáltatás biztosítása, a számlázáshoz szükséges adatok kezelése, panaszok kezelése.

hozzájárulás jogszabályi rendelkezés (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pont, Számv. tv. 169. §). teljes név, telefonszám és e-mail cím, számlázási adatok, fizetéssel kapcsolatos adatok (bank- vagy hitelkártya), egyszeri vagy tartós kedvezmények, akciókban részvétel Társaságunk általi törlésig vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig. A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje 8 év.
 
A weboldalunk látogatóitól személyes adataikat a fent megnevezett szolgáltatások igénybevételi szándékának bejelentésére szolgáló űrlapok kitöltése során kérjük.
 
Ezek során a megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekről a fent megjelölt e-mail, illetve postacímünkön kérhetsz további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük az általad megadott elérhetőségre.
 
Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?
 
A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a számítógépedre úgy, hogy azokat az internetes böngésződ menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Tőled függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítod vagy letiltod, illetve a már korábban a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudod törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.
 
Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az előzetes hozzájárulásodat.
 
A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztat Téged és kérjük a hozzájárulásodat.
 
Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek a hozzájárulásod nélkül adatot gyűjthetnek.
 
A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.
 
Milyen sütiket alkalmazunk?
 
Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik   nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti   igényel személyre szabáshoz beállításaid megjegyezése szolgáltatásunk hatékonyságának növelése 30 nap
nyomkövető süti (harmadik féltől származó)   nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 180 perc
nyomkövető süti (harmadik féltől származó)   igényel Google AdSense hirdetési hálózat (https://google.com/adsense) hirdetések megjelenítése,személyre szabott hirdetések megjelenítése (a szolgáltatásról leiratkozhatsz a https://google.hu/settings/ads webcímen) a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik  
 
A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/ , az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashatsz.
 
Egyéb adatkezelési kérdések
 
Adataidat csak a jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink nem használják a hozzájárulásoddal ellentétes célokra a személyes adataidat. További információ a 2. pontban található.
 
Társaságunk külföldre a GDPR és az Infotv. vonatkozó rendelkezései alapján továbbíthat csak adatot.
 
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
 
Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak csak a személyes adataidat megismerni.
 
A személyes adataidat megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
 
Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmed arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az adataid biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.
 
Melyek a jogaid és jogorvoslati lehetőségeid?
 
Az adatkezelésről
 
 • tájékoztatást kérhetsz,
 • kérheted az általunk kezelt személyes adataid helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatsz az adatkezelés ellen és kérheted adataid törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetsz,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetsz, illetve eljárást kezdeményezhetsz (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).
 
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 
 • Székhely: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530. Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/
 
Kérelmedre tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott
 
 • adataidról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • a személyes adataid továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtottál be hozzánk. Az általad már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.
 
Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Téged, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása a Te jogos érdekedet nem sérti.
 
Amennyiben a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmedet nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – a hozzájárulásoddal – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatunk a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
Amennyiben tiltakozol a személyes adataid kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről írásban tájékoztatunk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy tiltakozásod megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben döntésünkkel nem értesz egyet, illetve, ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatsz.
 
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
 
Kérünk, mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd meg Társaságunkat.
 
Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?
 
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv tv.)
 
Adatvédelmi tájékoztató módosítása
 
Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://varak.hu/ weboldalon történik.
 
2021. október 22.
Várak.hu mobil applikáció