Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Nevicke - NevickeUkrajnaKárpátaljaUng történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Nevicke vára

Ungvártól 12 km-re északra, az Ung partján, magas sziklahegy tetején állnak a nevickei vár romjai. Egykor fontos stratégiai szerepe volt, az Uzsoki-hágóhóz vezető utat őrizte.

Ezek a földek 1279-től Aba nb. Finta és testvére, Amadé örökbirtoka voltak. A vár építése a 13. század végén Aba Amadénak tulajdonítható. Amadé fiától, Lászlótól 1317-ben Ákos Mikcs foglalta el a király részére. A kiskirályokat leverő I. Károly 1332-ben Drugeth Jánosnak adta. Fia, Vilmos nádor halála után I. Lajos 1343-ban Drugeth Miklósnak és Jánosnak, Vilmos öccseinek adományozta a várat.

Egy 1509-es családi perben a Homonnai Drugeth család tulajdonában a következő birtokokat találjuk: Barkó és Jeszenő várak, Zemplén várkastély, Nevicke vára, Ungvár várkastélya. Úgy tűnik, a nevickei vár fontosabb erősségnek számított, mint Ungvár.
Az erőszakoskodó nagyúr Drugeth György, aki még tulajdon szüleit is megostromolta gerényi

birtokukon, itt telepedett le feleségével, Dóczy Fruzsinával. Házasságukból két gyerek született: Mária és György. Mivel Drugeth György korán meghalt, özvegye vette át a hatalmas birtokok irányítását. Gyermekei örökségének védelmében gyakran került összeütközésbe szomszédaival, különösen Zokoly Péterrel és Bánóczy Simonnal, akik állandó zaklatásaikkal elérték, hogy az özvegy csapataival rajtaütött Zokoly egyik birtokán és feldúlta azt.

A ravasz szomszédok hatalmaskodás címén feljelentéssel fordultak a kamarához, amely az ügyet az országgyűlés elé tárta. Mivel még tulajdon rokonai sem támogatták, az országgyűlés 1600-ban külön cikkelyben ítélte el, amely szerint „Homonnai Györgyné Dóczy Fruzsina és kiskorú fia ellen, mint közönséges gonosztevők ellen kell eljárni.” De mivel még így sem tudtak elbánni vele, elhíresztelték, hogy fiát még kiskorában kiejtette a bölcsőből a dajka, s a gyermek meghalt. Ezt eltitkolandó, a nagyasszony egy váraljai paraszt gyermekét vette magához és azt nevelte a Drugeth-vagyon örököseként. Drugeth Bálint, a „hiszékeny” rokon, a család másik ágának a feje hitt is a szóbeszédeknek és ostrom alá vette Nevicke várát. Először a vizet vezették el, majd kiéheztették az őrséget. Dóczy Fruzsina és gyermekei csak nagy nehézségek árán, titkos hegyi ösvényeken tudtak eljutni Lengyelországba. Gyermekei később kegyelmet kaptak, de neki örökre Lengyelország lett a hazája. A várat 1664-ben II. Rákóczi György csapatai rombolták le. A 19. század végén részlegesen helyreállították, de a munkálatok az I. Világháború miatt félbe maradtak.

Az 1312 előtt épült erődítmény a szabálytalan elliptikus alaprajzú belső tornyos várak körébe tartozik. Több periódusban épült. A belső várat három oldalról védőárok, a negyediken — északnyugaton — közvetlenül a támfallal megerősített meredek hegyoldal védi. A védőárkon kívül húzódó védőfalat négy bástya — három ovális és egy háromszögletű — erősíti. A vár bejárata a délnyugati hatszögű védőbástyán volt, amelyet fahídon lehetett megközelíteni. A hatszögű bástyát vastag falak között vezetett védőfolyosó kötötte össze a belső várral, illetve annak előudvarával. A várnak két külön bejárata van. A második a délkeleti oldalhoz vezetett a háromszögű bástya közelében lévő külső kapun keresztül. A vár legrégebbi része a keleti oldali négyszintes, négyzetes toronytól északkeletre helyezkedik el. Ez a torony volt az ún. öregtorony, amely lakó-és védelmi célokat is szolgált a várrendszer teljes kiépítéséig. Az íves várfalszakasz később épült a lakótoronyhoz.

A közelmúltban az ungvári turistaklub tagjai szerették volna konzerválni és valódi látványossággá tenni a romokat, de akkor éppen a rendszerváltás éveit élte Ukrajna, az állam közbeszólt és a munkálatok végérvényesen abbamaradtak.

Források:

Deschmann Alajos: Karpátalja műemlékei. Bp. 1990. 68-69.
Zubánics László újságcikke nyomán.
Engel Pál: Magyarország világi archontológiája. 1301-1457. I. Bp. 1996.

GPS: É 48° 40.859 (48.680988)
K 22° 24.585 (22.409758)

INFORMÁCIÓK: Az Ungvártól az Uzsoki-hágó felé vezető út mentén, az úttól jobbra találjuk Nevicke várát, ahová feliratik is irányítanak. Közvetlenül a vár mellett egy üdülőépület van , ahová jó minőségű úton fel lehet autóval hajtani.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció