Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Kórógy - KorogHorvátországHorvát-SzlavónországVerőce vármegye - Kórógy

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

„…A XIII. századtól tartozott a Kórógyi családhoz, Kórógy (Koro�) vára, amit 1290-ben, mint castrum Kourough említettek meg, majd 1296-ban, mint castrum Koorong ultra fluv. Drauwe . 1472-ben a Rozgonyiak kezén volt, ám a későbbiekben a Kórógyiak újra a birtokukba vehették a várat, míg nem ezt a várat is monoszlói Csupor Miklós és nádasdi Ungor Iván kapta meg, majd 1747-ben, a Csuporok kihalta után, a várat dengelegi Pongrácz János kapta meg Mátyás királytól. 1697-ben, mint dirutum castellum Korogyvar, ad Ðuod nullus aditus ob palustria nisi hiberno gelido tempore, cuius dominus terrestris ignoratur tam turcicus Ðuam Christianorum , említik meg (Šmičiklas: 200. god. osl. Slav. II. 60.). A várromnak némi falai ma is állnak Eszéktől délre. Egy valamivel magasabb földhányást, mély árokkal öveztek, melyen belül állt, a téglából kör alakúra épített vár. Ezt a földhányást az árokkal, még a prehisztorikus korokban készíthették, de még a középkorban is egy vár helyéül szolgált…”

Engel Pál adatai szerint:

A magyar történetírásban Kórógy név alatt szereplő vár, 11290-1472-ig a Kórógyi család birtokában volt, majd 1472-1474-ig Csupor Miklósé, aztán 1474-1476. Pongrác Jánosé, végül 1476-1526-ig a Jaksics családé.

A vár mai állapota:

Kórógy várának elhelyezkedése nem tévesztendő össze a térképeken található, magyarok által lakott Kiskórógy (Koro�) településével, hisz az a vártól még 15 kilométernyivel keletebbre található. A "Térképek" oldalon található megközelítés után, egy nagyon jó minőségű, tekintélyes, téglából épített falazatú várra találhatunk, melyet ismeretlensége okán is érdemes felkeresnünk. A vár jelenleg, az 1988-as felújítás utáni állapotát mutatja. Miután a felújítás során számos visszafalazást hajtottak végre, így a vár eredetiségét csak a tömege adja vissza, ám ennek ellenére, a vár ma is nagy hatásúnak mutatkozik. Külön is érdemes felhívni a figyelmet a vár meglehetősen szokatlan, gyűrű alakú kiépítésére, melyre nem sok példát találhatunk. A határhoz képest viszonylagos közelsége miatt, bárkinek ajánlott, aki Pécsett, Harkányban, vagy Siklóson tölti a pihenőidejét.

A várat 2006. szeptember 10-én, a „Várak, kastélyok, templomok” folyóirat szerkesztőségének tagjai is felkeresték (Kósa Pál, Szabó Tibor, Karczag Ákos, Szatanek József és meghívott vendégként: Nováki Gyula, valamint Csabai Dolores).

Forrás:

Ðuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. 

GPS: É 45° 29.297 (45.488277)
K 18° 36.744 (18.612408)

Kórógy vára legkönnyebben, a Pécstől kb. 35 kilométernyi távolságra eső Beremend közúti határátkelőhelyen keresztül közelíthető meg. A határ átlépése után 2 kilométerre, Baranjsko Petrovo Selo falu nyugati határában jobbra, Belišće-Valpovo irányába fordulunk délnek. Valpovó települsének központjában, az Osijek irányt mutató táblának megfelelően haladunk keletnek egy jó minőségű főúton egészen egy jobbra letérést mutató, Čepin településnek vezető elágazásig, ahol az iránynak megfelelően, Čepin irányába megyünk tovább. Čepin települését északról érjük el, majd egy elágazásban jobbra, a Đakovo-ba tartó főútra térünk rá. Čepin településére beérve, kb 600 méter után, egy balra, Ivanovac-ba tartó mellékútra fordulunk rá. Az elágazás utáni utunkat egy mély csatorna árok kíséri, majd kb. 3 kilométer egy éles balos kanyar következik. A kanyart elhagyva az út egyenesen halad tovább, melyen még 1000 métert kell mennünk, hogy az út jobb oldalára elhelyezett táblának megfelelően jobbra, a vár maradványaihoz vezető földútra térjünk rá. Innen az útunk már egyenesen a várhoz vezet, amit kb. 600 méter után el is érhetünk. A parkolás után a vár szabadon bejárható. Figyelem! Miután a vár egy mocsaras terület közepén fekszik, készüljünk arra, hogy egy kiadós esőzés után, a vár száraz lábbal nemigen járható be, sőt ilyenkor a várat se közelítsük meg autóval, inkább hagyjuk az aszfaltos út mentén!

Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
13NovKrasznahorka - Vár
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
08OktMecseknádasd - Schlossberg
Ajánlott látnivalók
Bocsac, Bočac
Gornji KosinjBocsac, Bočac
Salgóvár
PerőcsénySalgóvár
Keresési előzmények
Kórógy - Kórógy