Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bácsföldvár - Bačko GradišteSzerbiaSzerbiaBács-Bodrog vármegye - Csonthalom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Térkép

A 2007 tavaszi vajdasági vártúránk alkalmával álltunk meg a Bácsföldvártól kissé északra fekvő mesterséges halomnál. Dénes József szívességéből közöljük a Csonthalom újkori történetére vonatkozó alábbi leírást.

Részlet a Bács-Bodrog vm. mongráfia II. kötetéből az 1849-es harcokról:

Jellasich hada három főoszlopban nyomult előre. A jobbszárny, Grammont dandára, június 15-én egész Bácsföldvárig vonult, melyet megszállott. A Dietrich-dandár ezalatt Szenttamást foglalta el és egy különítményt Turjára küldött. Június 16–17-én Jellasich hada egész Verbászig nyomult előre és egyes csapatok egész Kuláig terjeszkedtek.

Tóth Ágoston ezredes a csatorna mentén elhelyezett magyar csapatokat a Tisza mellett egyesítette. Gaál ezredes Óbecsénél, Czintula dandára Óbecse és Földvár között foglalt állást. Mihalovics dandára Verbásznál a csatorna-átjárót tartotta megszállva.

Jellasich terve az volt, hogy Óbecse elfoglalásával a magyarokat átszorítsa a Tiszán és ezzel Bácsot hatalmába kerítse. Óbecsét Törökbecsével hajóhíd kötötte össze, hol Kohlmann ezredes hadosztálya foglalt állást. Időközben az óbecsei magyar sereg fölötti vezérletet Pereczy Mihály ezredes vette át, kinek hadosztálya 6–8 ezer emberből állott. 

Czintula őrnagy 1200–1500 emberrel Földvár átellenében, a Csonthalmon fészkelte be magát.

Mihalovics dandára, 2000 emberrel, Verbásztól éjszakra, valószínűleg Hegyes felé, míg a Bezdánban volt honvédzászlóalj (860 ember) Baja felé vonult vissza. A magyar hadügyi kormány intézkedései következtében, Zombor és Monostorszeg között, a Ferencz-csatornán, valamint a Dunán gabonaszállító-hajókat gyűjtöttek, hogy a honvédsereg számára szükséges gabonát Pestre szállítsak. Jellasich értesülvén erről, Reznicsek őrnagy vezetése alatt portyázó csapatot küldött a gabonaszállító hajók elfogására. Zomborból a hajóknak még sikerült elmenekülni, de Monostorszegen a császáriak 17 búzával és zabbal telt hajót fogtak el. Reznicsek őrnagy junius 19-én megszállván Zombort, egész Bezdánig hatolt. Jellasich a június 24-éről 25-ére menő éjjel 10 zászlóaljjal, 13 lovas-századdal és 13 üteggel Szent-Tamásnál átkelvén a Ferencz-csatornán, Óbecse ellen indult; Lang ezredes dandárát pedig, mely Bácsföldvárnál állott, oda utasította, hogy Czintula csapatát támadja meg s igyekezzék elvágni a derékhadtól. Czintula azonban még idejekorán észrevette az ellenség tervét és folytonosan harczolva, Óbecsétől délre a Botra-szőlőkig hátrált s azok fedezete alatt, a városban elhelyezett hadosztályhoz csatlakozott.

Jellasich hadának főoszlopa, a bán személyes vezérlete alatt, június 25-én reggel támadta meg a romokban lévő Óbecse város körletén kívül emelt három földsánczban elhelyezett honvédeket. Két órán át tartó ágyúharcz után a magyar csapatok megkezdték sánczaikból a kivonulást, hogy a Tisza balpartjára keljenek át; Dietrich altábornagy azonban rohamra vezette a császári gyalogságot, melyet a hátráló magyarok a házakból puskatűzzel fogadtak, de a császáriak egész a Tisza hídjáig követték a magyarokat. Pereczy a Tisza balpartján foglalt állást. Délelőtt 11 órakor érkezett meg Bánffy hadosztálya, mely megkísérelte ugyan Óbecsét visszafoglalni, Máriássy gyalogságának egy zászlóalja át is ment a hídon, de a túlerővel szemben kénytelen volt visszavonulni. Még délután 4 óráig ágyuztak egymásra a Tisza két partjáról a hadakozó felek, midőn Jellasich visszavonatta ágyuit és Lang ezredes dandárát Óbecsén hagyva, visszatért Szenttamásra. Az óbecsei győzelemmel Jellasich jóformán az egész Bács-Bodrog vármegye ura lett, sőt nyitva állott előtte az út egész Szegedig. Mihalovics dandára egész Bajmokig, majd Csantavérig, a szélső jobb szárnyon lévő honvédek pedig Bajáig vonultak vissza.

GPS: É 45° 32.844 (45.547398)
K 20° 1.016 (20.016937)
Várak.hu mobil applikáció
Új feltöltések, frissítések
14NovSzilaspogony - Kis-kő
13NovKrasznahorka - Vár
01NovSzibiel - Vár
31OktTarján - Vár
14OktSopronkeresztúr - Nádasdy várkastély
11OktVilonya - templom
10OktSzihalom - Árpádvár
Ajánlott látnivalók
Vár
FülekVár
Keresési előzmények
Bácsföldvár - Csonthalom