Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

SzihalomMagyarországHeves megyeBorsod vármegye - Árpádvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

Sándorfi György 1980-as cikkében írja: A helyszínt a magyar régészet már régóta ismeri és nagy részben mint őskori, kisebb részben mint honfoglalás kori lelőhelyet tartja nyilván. A várra vonatkozó okleveles adatot nem ismerünk, de a helység nevét megtaláljuk Anonymus Gestájában, ahol elmondja, hogy a honfoglaló magyarok e helyen Árpád vezérnek leveles színt építettek. Tény, hogy a birtokon a XI. században királyi vagy hercegi udvarhely volt. Szihalmot 1261-ben azonban már ugyanúgy az egri püspökség birtokai között sorolták fel mint Kisgyőrt. A község délnyugati oldalán egy kinyúló hosszúkás félszigeten találjuk a várat, a központjában egy szabadon álló dombot, amelyen egy újkori kőkereszt áll. Ezt nevezik Földvárnak. A vár többi része teljesen be van építve. A félszigetet a Rima nevű, ma már szabályozott vízfolyás öleli félkörbe. A környezeten ma is látszik, hogy a mocsaras területből kiemelkedő félsziget és a rajta lévő vár egykor jól védhető terület volt. A vár elhelyezkedése, mérete és alakja Bükkábrányhoz teszi hasonlóvá, így a közepes motték közé sorolhatjuk. Bükkábrány közelsége és a vele való hasonlósága valószínűvé teszi, hogy a két vár közel egyidős. Az pedig, hogy 1261-ben Szihalom is az egri püspökség birtoka volt, arra enged következtetni, hogy Leányvárral és Halomvárral is kapcsolatban lehetett. Ha figyelembe vesszük, hogy Szihalom a XI. században királyi, vagy hercegi udvarhely volt, és a motte típusú várak a korai feudalizmus első várai, akkor még korábbi eredetet is feltételezhetünk. A motte korának pontos meghatározása azonban még a jövő feladata.

Nováki Gy. és Sándorfi Gy. közös munkájukban, "A történeti Borsod megye várai az őskortól a kuruc korig" című könyvben, a Szihalom -Földvárat /Árpád várat/ az őskori várak között tárgyalják.

GPS: É 47° 46.106 (47.768433)
K 20° 28.736 (20.478933)

INFORMÁCIÓK: A vár területe autóval jól megközelíthetõ. A jelenleg is beépített területen csak a terep domborulataiból következtethetünk az egykori mocsárvár helyére.

NVA
Kőnig Frigyes - Végvárak a Magyar Királyságban
Civertan Studió - Vár-webáruház