Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

ZajezdaHorvátországHorvát-SzlavónországVarasd vármegye - Milengrad , Milen vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

„…Az Ivanscsica hegység várai közül Milen vára (Milengrad vagy Melengrad) maradt fenn a legjobban. A régi építők egy mészkőfennsíkra építve olyan kitűnően helyezték el, hogy csak akkor figyelünk föl rá, ha az előterébe jutunk. Egy mély szakadékon K keresztül, egy fából készült hídon juthatunk a várba, balról egy félkör alakú torony A védte előnyösen ezt a bejáratot (70. ábra). A tornyot a vár leggyengébb részére helyezték el, ahol a F falat is szokatlanul megerősítették. Három helyiség, G I E szolgált lakótérül, a G helyiségben még a kéménykürtő is fönnmaradt. A tágas várudvar B B felé fordulnak ennek az épületnek az ablakai, egy kicsiny, négyszögletes C torony védte a vár déli oldalát Északon eredetileg a mély szakadék fölötti kitunő elhelyezkedés adta a védelmet.

A vár egy igazi középkori építmény. Amióta megemlítették, a Herkffy család tulajdonában volt és csak házasság útján került a Patacsich familia kezére. A XVII. században mint arx diruta említik meg…”

„… Zajezda/Milengrad – Zajezda/Milenvár

Melen, vagy Milenvár romjai kb. 2 kilométerrel északnyugatabbra találhatók Zajezda településétől, egy 430 méter magasságú hegyen. A várhegyet három oldalról egy természetes sziklafal határolja, míg a keleti oldalát egy sziklába vágott árok választja el az Ivánscsica hegység nyugati lejtőjétől. A vár alaprajza egy szabálytalan négyszögalakot mutat (35x29 m). A vár keleti oldalán található, ma is nagyon jó állapotú várkapuhoz egy természetes sziklahasadékon keresztül lehetett jutni. A vár északkeleti sarkában találhatók a valaha kétemeletes, kétszárnyú palota maradványai. A palota északi falában, négy középkori árnyékszék maradványai figyelhetők meg. A többi épületnek az udvar felöli falai csak szerény mértékben maradtak fenn. A déli várfalhoz utólag egy erős, de kisebb, négyszögletes (4x5 m), mára már félig leomlott tornyot építettek, míg a keleti falat egy erős, két ágyúlőréses, kb. 6 méter átmérőjű, félköríves bástya erősítette. A bástyát valószínűleg a 15. szd. végén, vagy a 16. szd. elején építették fel. Egészen a közelmúltig, a keleti védőfal tetején, még a pártázat is látható volt.

Milenvár, a zajezdai uradalom székhelye volt, amit először 1309-ben említettek meg, amikor is Loránd fiak Mikc kezéből, a Herkfy család kezére került, akik e váruk után vették fel a zajezdai nemesi előnevet. A vár a család kezén, egészen 1536-ig maradt, amikor is Herkfy Katalin férjhez ment Patacsich Miklóshoz, s hozományként a birtok és Milenvár egy részét hozta. A vár és a birtok a Herkfyek és a Patacsichok kezében maradt egészen a 17. szd. közepéig, amikor is a Herkfy család kihalt és egész birtokukat, így Milenvárat is a Patacsich család örökölte meg. Miután a Patacsichok felépítették a Zajezda település melletti új kastélyukat, a várat felhagyták, így a várat 1683-ban már, mint „arx deruta”-ként említik meg…”

Engel Pál adatai szerint:

„…Milen, vagy Melen várról adat nem található! A vár alatti települést Zajezdának nevezték, s a zajezdi Herkfi családé volt, 1443-1598-ig.

A vár mai állapota:

A várat 2008. 03. 16-án látogattam meg Keserű László és Szabó Tibor társaságában. A várat két irányból is meg lehet közelíteni. Mi, a Belec -Budinšćina közti, alsóbbrendű útról északnak, Grtovec falunak forduló útról közelítettük meg. Ez, kb. 45 perces, folyamatosan emelkedő mászást jelentett.

Noha nem jártuk le, de a vonatkozó irodalom alapján, a Budinšćina-ból Zajezda-ba vezető út valamivel könnyebb, ráadásul ezen az útvonalon meg lehet tekinteni a Patacsichok sajnos erősen romlásnak indult barokk kastélyát, valamint, a Zajezde-től kissé északabbra eső Posavci-ban egy erődítettnek tűnő templomot is.

Maga a vár egy függőleges oldalú sziklatömbön fekszik. Ahogy a többi ivanscsicai várnál, itt sem található öregtorony.

A várat keletről egy, a sziklába vágott árok választja el a hegytető többi részétől, így bemenni jelenleg csak az árokba leereszkedve, egy lőrésen keresztül lehet. A vár fő védelmét, az elhelyezkedése adta. Erődíteni csak keletről kellett. Ezen az oldalon található az „L” alakú palota a kapuval és egy kapuvédő, kétszintes ágyútorony. A déli oldalon egy négyszögletes torony volt. A tágas udvaron épületeknek nincs nyoma, egyedül a nyugati fal előtt látszik egy falvonulat, mely talán az itt lévő gazdasági épület udvari falát jelöli. Érdekesek a vár nyugati falában található (5 db.) árnyékszéknyílások, ami arra utal, hogy a tulajdonosok már igényelték a kulturáltabb lakókörnyezetet. A palota falában, számos kulcslyuk alakú lőrés és ülőfülkés ablaknyílás látható.

Összességében a várrom felkeresését mindenkinek csak ajánlhatom, hisz nagyon jó állapotban van, s szerintem Horvátország egyik legszebb vára.

/Szatanek József/

Forrás:

Ðuro Szabo: Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, 1920. Zágráb. 
mr. sc. Krešimir Regan: Srednjovjekovne utvrde i kašteli na obroncima Ivanšcice (Leksikografski zavod 
Branko Nadilo: Várromok az Ivánscsica hegység délkeleti lejtőin („Građevinar” folyóirat 2004/56. évfolyama 2. száma)

GPS: É 46° 9.798 (46.163292)
K 16° 10.220 (16.170334)

Milen várát, a legkönnyebben a Letenye - Zágráb közti autópályáról érhetjük el. Az autópályát a Breznički Hum-i leágazón hagyjuk el, majd Breznički Hum - Butkovec - Hrašćina - Trgovišće apró településein áthaladva haladunk a 24-es főútig. Itt jobbra, Budinščina irányába fordulunk. E falu közepén egy négyes elágazót találhatunk. Itt két választásunk is lehet: vagy egyenesen megyünk Zajezda (itt egy barokk kastélyt is megnézhetünk) felé, majd Zajezdán áthaladva tovább megyünk Posavci - Jamnići felé. Jamniciből már gyalog egy piros karikával jelzett turistaúton juthatunk a várig. A másik út szintén Bundišćina-ból indul, csak a négyes kereszteződésben balra, Pažurovec felé kell kanyarodnunk, majd kb. 3 km után egy éles kanyarban, egy északnak tartó utat találunk, mely Grtovec településre visz. Nekünk itt kell fölkanyarodnunk, s autóval egészen addig kell mennünk, míg az utolsó házakig nem érünk. Itt már találkozhatunk a piros körrel, amit követve, kb. 45 perces kapaszkodó után érünk fel a várhoz, mely szabadon bejárható.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció