Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

SotinHorvátországHorvát-SzlavónországSzerém vármegye - Szata

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép

Engel Pál adatai szerint:

„Szata, horv. Sotin (Valkó m., ma HO.)

Először az Ugra nembeli Szatai (Rücsi) családé, majd 1360-tól a Garai Bánfiaké volt, akik 1461/68 között cserébe adták a kalocsai érsekségnek. Mátyás halála után [1490-ben] Kishorvát János elfoglalta az érsekségtől, akit emiatt jószágvesztésre ítélték (1493: Draskovich lt. 61-14). 1520-ban az érseké. 1495-ben II. Ulászló mint Hlapsity Kishorvát János és garai Bánfi Lőrinc birtokát Geréb Péternek és László püspöknek adta (castellum, Draskovich lt. 14-16; 1500: Draskovich lt. 61-15). � Várhely Sotin területén (Szabo 145; Csánki II. 276).

A váraljai települést 1443-1496-ig mezővárosként, majd 1570-ben városként, míg várát 1481-1495-ig castellumként említik.

A valkói főesperesség, Valkón túli kerületéhez tartozó szatai Szt. Mária plébániát, 1332-1408-ig említik. A birtok egyik jövedelmét a dunai vámilleték (1412) jelentette.

A török időkben az újlaki nahije, hane besorolású települése volt.

Egyetlen várnagyának neve ismert:

Zwchya Péter (a kalocsai érseké) 1481 VII 14 u. (castrum, Dl. 18522)

A vár mai állapota:

A vár bejárása 2009. 10. 17-án történt Keserű László társaságában. A vár a Gradinának nevezett, a Duna árteréből kúpszerűen kiemelkedő löszdombon helyezkedik el. A várdombot északról és nyugatról nagyméretű, részben mesterséges árok választja el a Duna parti löszfal többi részétől. A felszínen épület, fal maradványok már nem találhatók, ám a terepalakulatok alapján a vár központi védelmét egy kb. 8x6 méteres torony adhatta, melyhez egy nagyobb épület, talán egy palota csatlakozott. Ezt a vármagot, a domb alakját követve egy fallal vették körül, melynek belső oldalához különböző épületek támaszkodtak. A vár kapuja a keleti oldalon lehetett, amit egy fal szorossal biztosítottak. A felvezető út a várdomb északi oldalán haladhatott a már említett fal szoros északi végéhez. A várplatón, a torony keleti oldalán egy süppedés található, amely akár ciszterna is lehetett, noha a Duna közelsége miatt, a vár vízellátása nem okozhatott problémát. A felszíni nyomok alapján, a romokat egy kb. 0,5 méteres földréteg takarja, melynek eltávolítása után, az egész vár területe könnyedén feltárható lenne, de erre a közeljövőben nem igen kerül sor, már csak azért sem, mert a település fontos római, kora középkori (Bjelo brdo-i kultúra) régészeti lelőhelynek számít, amit az itt talált kincsleletek is bizonyítanak.

/Szatanek József/

GPS: É 45° 17.913 (45.298553)
K 19° 5.874 (19.097902)

Sotin (Szata) települése a Vukovar - Ilok közti főút mentén, Vukovártól 10 kilomérnyi távolságra található. A várdombhoz a falu közepe táján, a főútról keletnek, egy szűk zsákutcába kell lefordulni. Miután tábla nem jelzi, így kénytelenek vagyunk egy fehérre meszelt házat figyelni, ahol le kell kanyarodni. A következő utca a templomhoz vezet, így olyan nagyon nem lehet eltévedni. Ha sikerült a keresett utcát megtalálnunk, csak a végéig kell autóznunk, ahol egy üres telek található. A telek vége, már az egykori, északi várárokba nyúlik. Lehetőleg lombmentes időszakban keressük fel a várhelyet, mert egyéb időszakokban az amúgy is alig látható terepalakulatokat sűrű növényzet takarja.

NVA
Várak Kastélyok Templomok évkönyv