Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Galambóc - GolubacSzerbiaSzerbiaSzerbia vármegye - Galambóc

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Archívum
  • Térkép

Galambóc várának tekintélyes romja a Duna jobb partján, közvetlenül a Vaskapu szoros kapujánál, Golubac és Brnjica települések között félúton található. A vár helyén, már a római korban is állt egy erősség, amit Columbaria-nak neveztek. Galambóc középkori, szerbek által épített vára, azonban csak a 13. század végén, vagy a 14. szd. elején jött létre. A vár stratégiailag olyan jelentős helyen fekszik, hogy a várért és környékéért gyakran háborúztak egymással a bizánciak, a magyarok, a bolgárok a törökök és a szerbek. Így 1334-ben Károly Róbert magyar király hódította meg, majd 1387-ben Lázár szerb fejedelem ostromolta. A török először 1391-ben foglalta el, de ekkor még Perényi Péter visszafoglalta. Az időközben szerb kézre került várat, Zsigmond király 1427-ben szerződéssel megszerezte, de a várba kinevezett szerb várkapitány, a töröknek 12 000 aranyért átadta. Zsigmond 1428-ban ostrom alá vette, de a szultán serege felszabadította, és a király is alig menekült meg. 1458-ban Mátyás serege ostromolta, de a belharcok miatt kénytelen volt az ostromot félbeszakítani. 1481-ben Kinizsi Pál foglalta el, de nemsokára megint török kézre került. 1688-ban Nándorfehérvár eleste után török őrsége feladta, de a 18. szd. elején újra a törököké lett és maradt is egészen az önálló Szerb királyság megteremtéséig.

A Duna fölé meredő magas kősziklán lévő szabálytalan alaprajzú várat, több fázisban építették fel. A vár az eredeti elképzelések szerint, a hidegfegyverek korának felelt, amit aztán a tűzfegyverek megjelenése során, annak a szükségleteinek a figyelembevételével tovább bővítettek. A vár az elrendezése szerint alsó és felső, valamint külső várra, illetve kora alapján ó és új várra osztható. A főbejárata a vár nyugati oldalán található, mely előtt egy sziklába vágott száraz árok vezet el. Kilenc masszív kőből épített tornya van, melyek közül az öt belső torony a vár régebbi építési szakaszához, míg a külső várban található négy torony a vár újabb korszakához tartozik. A belső vár felső részén van a vár legerősebb tornya, a Sesir (Šešir, am. Kalap) torony, míg az alsó részén a palota található. Az egyik toronyban egy kápolna is megtalálható volt.

GPS: É 44° 39.676 (44.661270)
K 21° 40.727 (21.678778)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv