Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bojca - Ochsendorf - BoiţaRomániaErdély és PartiumSzeben vármegye - Vöröstorony

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Bojca (Boi�a) község a Szebeni-havasok főágának K-i végében, a Vöröstoronyi-szoros É-i felében, az ÉK-ről érkező és itt D-re forduló Olt jobb partján fekszik.

A település déli határában, a Vöröstoronyi-szoros Erdély felőli bejáratánál, egy nagyobb dombbal a háta mögött (azon újabb keletű épületekkel) áll Vöröstorony, mely nevét köveinek színe után kapta. A középkorban vámközpontként és a szoros legfőbb őrhelyeként szerepelt. A több mint 10 méter magas, négyszög alapú építményről először 1383-ban tesznek okleveles említést, majd 1411-ben már várnagyáról is írnak. 1453-ban V. László király az addig Fehér vármegyéhez tartozó királyi várak közül Vöröstoronyt, Talmács várát és Lator-várat a hozzájuk tartozó hét faluval egyetemben a szebeni szász székhez csatolta, többek között azzal a feltétellel, hogy a szászok kötelesek a várnagyot kinevezni és az őrséget felállítani. Az eredeti öregtornyot az Oltnak egy 1533. évi áradása annyira megrongálta, hogy újra kellett építeni. Báthori Istvánnak a már helyreállított erősség védelmére vonatkozó, 1583-ban kelt rendelete háborús idők esetén 32 fő, békeidőben 8 fő darabontot követelt meg. A XVIII. század elején épült, s részben még ma is álló védőövvel tovább erősítették a szorost felügyelő várat. A torony mögötti domb épületeit a XIX. században már osztrák katonatisztek (a parancsnok és a vámintézeti felügyelő) lakták és császári közkatonák adták az őrséget.

Az épület jelenleg elmegyógyintézet, nem látogatható. A magas ágyútorony, amelyet később fallal és olasz rendszerű bástyákkal erősítettek meg, csak távolról tekinthető meg. Egykori vizesárkának nemigen maradt nyoma.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 119-121.


GPS: É 45° 37.647 (45.627457)
K 24° 15.636 (24.260603)

A várat könnyű megtalálni, de bemenni nem lehet, mert jelenleg (2005) zárt gyógyintézet működik benne

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról