Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

PapkesziMagyarországVeszprém megyeVeszprém vármegye - Kalaposvár tető

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A kettős sáncrendszerű várat a dombvonulattól mély árok választja el. A terepbejárás során Árpád-kori fogaskerék-technikás oldaltöredékeket és kéásőközépkori edényperemeket gyűjtöttünk. (Németh-Torma, 1964) A lelőhelyen 1935-ben Rhé Gy. kisebb ásatást végzett, felmérési vázlatokat készített a sánc keresztmetszetéről és alaprajzáról. Kb. 6 x 6 m-es szelvényét a földvár közepén mélyítette le, ebben korábbi ásatás nyomát, egy kisebb üreget és egy 180 cm átmérőjű és kb. 280 cm mély gabonatartő vermet észlelt. Kb. 30 db középkori edénytöredéket gyűjtött a szelvényben és a felszínen, s egy középkori, feliratos (?) ezüstgyűrűt. Ezekbőléhány darab azonosítható.
A lelőhely minden valószínűség szerint azonosítható a Papkeszi 1352. évi határjárásakor említett Kurmusd nevű várral ("locum castri, Ðuod olim et nunc Kurmusd...vocatur").
A helyi hagyomány szerint a XVI. században a török megszállta, illetőleg "1644 körül az erdélyi hadak által hányatott" földvárnak írják, ahol a szájhagyomány szerint fegyvereket, ágyúgolyókat is találtak volna.

GPS: É 47° 5.056 (47.084267)
K 18° 6.304 (18.105066)
Várak.hu mobil applikáció