Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

ZalacsányMagyarországZala megyeZala vármegye - Törökvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Mellékletek
  • Térkép

A kettos-patak mellett, a Meleghegy déli oldalán széles árokkal körülvett vár nyomai figyelheto meg. A várról Giulio Turco készített felvételei rajzot 1569-ben. Eszerint a kb. 34x54 m alapterületu, palánkból készült vár három sarkán egy-egy 6 m átméroju rondella, az északkeleti sarkán pedig egy négyszögu bástya helyezkedett el. A bástya mellett vezetett be az út a várba, az árkon átvezeto cölöpökön nyugvó hídon keresztül. A várnak egyetlen koépítménye egy kis kastély volt, feltehetoen a várat építo és azt birtokló Csányi család kúriája. A helység elso ízben 1019-ben szerepel, amikor I. István király ,,Chan" mezováros piaci vámját a zalavári apátságnak adta. Az 1334. augusztus 28-án kelt oklevélben Károly Róbert király a magvaszakadt Herránth fiának Péternek birtokát a Zala vize mellett ,,juxta fluvium Zala inter villas Chan et Medzeth in dicto comitatu Zaladiensi", Lendvai Miklós zalai foispánnak adományozta. A Haholt-Buzád nemzetségbol származó Csányi család a XIV. század közepén szerezhette meg a községet és környékét, mert 1365-ben mint annak birtokosa szerepel. Mátyás király 1475-ben erosítette meg a családot a falu birtokában. A várnak hadi jelentosége nem volt, és feltehetoen 1690-ben Nagykanizsa visszafoglalása utáni idoben pusztulhatott el.

Forrás:

Sági Károly.: A zalacsányi törökkori várak (Zalaegerszeg 1960, A Göcseji Múzeum Közleményei 8. szám) 

GPS: É 46° 48.202 (46.803368)
K 17° 5.592 (17.093201)

INFORMÁCIÓK:A vár helyén jelenleg egy lovastanya kifutója van.

Várak Kastélyok Templomok évkönyv