Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

CsepregMagyarországVas megyeSopron vármegye - palánk

  • Történelem
  • Alaprajzok
  • Térkép

Városerődítés 


A városerődítés – legalábbis árkának Felsővárost övező, hosszú egyenes szakaszokban kiásott része – talán már a 13. században elkészült, lévén Csepreg e része utca- és telekrendszere alapján ún. alapított város, nagy központi piactérrel s egymást derékszögben metsző régi utcákkal. Itt német nyelvű királyi hospesekre vannak adataink. A város élén soproni mintára 12 tagú tanács és polgármester állt. 

1462-ben Guesch Larenz volt a városkapitány (hauptmann). 1465-ben Csepreg mezőváros kapitánya és elöljárósága levelet írt Sopronnak egy eltört számszeríj miatt.

A város árkát („fossatum oppidi”) 17. századi források említik. A városkapuk őreiről az 1549. évi adóösszeírásból értesülünk. A Répce vizét vezették a város körül. A mesterségesen ásott árok ma Pákác néven ismert, eredeti funkciója a köztudatban már feledésbe merült.


Farkas Sándor: Csepreg mezőváros története. Bp., 1887. (reprint: Csepreg, 1996.) 428.

Gömöri János: Számszeríjhoz tartozó csontfaragványok. In: Soproni Szemle 1977. 146.

Maksay Ferenc:Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén 1-2. Bp., 1990. 664.

(Dénes József)

Várak.hu mobil applikáció