Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

OstffyasszonyfaMagyarországVas vármegyeVas történelmi vármegye - Kígyókő

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Mellékletek
  • Térkép
  • Szállás

Kígyókő vára

Kígyókő várát az Osl nemzetség építtette a 14. sz. elején. A vár a fej és jószágvesztésre ítélt Lökös fia János elkobzott birtokaként jutott az Asszonyfalvi Ostffy család kezére. 1403-ban Zsigmond hívei ostrommal foglalták el az ellene fellázadt Ostffyaktól, de a király 1412-ben megkegyelmezett Ostffy Ferencnek és birtokait visszaadta. A várat csak fiai szerezték vissza 1431ben. Az Ostffyak 1399-es birtokmegosztásról szóló oklevele szerint a várban egy nagy és egy kis torony, egy alápincézett épület, és egy palota állt.  Kígyókőt 1430-ban nevezték először oklevélben „Asszonyfalva castellum"-nak. Ezt követően a 17. századig hol Kígyókőről, hol Asszonyfalváról szólnak a források. Valószínűleg a két elnevezés egy és ugyanazon várra vonatkozik.

Kígyókő épületeiről, személyzetéről a 16. századi források tudósítanak részletesebben. Az Ostffyak 1538-ban a török veszély miatt szabályozták az erődítmény őrzését. Egyúttal elrendelték a körülötte lévő majorság lebontását, mert azok akadályozzák a vár védelmét esetleges ostrom idején. A vár északi részén a kőből épült bástyától a fából épült keleti bástyáig tartó romos, leomlott erődítést jobbágyaikkal kijavíttatták.

1594-ben Nádasdy Ferenc dunántúli főkapitány tervezetet készített az erődítésekről, az állandósult török veszély miatt szükségessé váló hadi védekezés érdekében. Ebben a felmérésben a „castellum Asszonyfalva" néven szerepelt a kígyókői vár. A 16. században olyan jelentős ütközetről vagy ostromról amely Kígyókővel kapcsolatban a hadi krónikákba bekerült volna nem tudunk, de a 17. században mégis lényeges állagromlás következett be Kígyókőn, miután a török háborúk harcmodorának megfelelően a kastély és a templom épületét egy erősséggé alakították.

1664-ben ezek olvashatók a várról: a kastély palánkjának javítását az alábbiakban határozták meg, miután a tatárok (!) Kemenesalját felégették. A kerítést a kastélytól a Szentegyházig a Csöngeiek, és a Szentegyháztól a kapuig a Tokorcsiak karóval, a kaputól az itt lakó Ostffyasszonyfaiak karóval, az azontúl Nyugatra való részt a Simonyiak karóval, azontúl a Mihályiak karóval, azon felöl a kis ajtóig a Sömjéniek karóval, azon felöl a felső szélig a Hőgyésziek, azontúl pedig a Dömölkiek karóval kötelesek kijavítani. Mindez bizonyítja, hogy a 17. század közepére Asszonyfalva - Kígyókő castellum már egész Kemenesalja népének védelmét ellátta, ha a szükség úgy hozta.

Kígyókő sorsát végül nemcsak a török pusztítás, az idő vasfoga, hanem I. Lipót császár parancsa teljesítette be. A várat puskaporral fölrobbantották, melynek a áldozatul esett a kerítésben álló templom/kápolna (?) is. Ezt követően a korabeli leírás alapján a vár köveit, tégláit a tulajdonlásban részt vevő családok majd később a környélbeli lakóság elhordta.

Kígyókő várából a kúton kívül semmi sem maradt. Ma Ostffyasszonyfán csak egy katolikus templom van. A levéltári források és a terepviszonyok összevetéséből, a „várkút' elhelyezkedéséből kikövetkeztethető, hogy a vár a templomdomb ENy-i sarkában állt, teljes bizonyosságot azonban csak egy régészeti feltárás adhatna.
 
Forrás: Feiszt György - Elenyészett várak Vas megyében - Kígyókő vára (Vasi Honismereti és helytörténeti közlemények - 1994)
 
További anyagok Dénes József munkáiban:
 
 
 
GPS: É 47° 19.690 (47.328171)
K 17° 2.628 (17.043797)

Információk: A várkút a mai katolikus templom közelében található.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció