Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BalatonendrédMagyarországSomogy vármegyeSomogy történelmi vármegye - Somogyi castellum, törökvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Balatonendréd, Somogyi castellum, majd törökvár

(Szent András római katolikus templom)

Balatonendréd község belterületének déli széléhez közel, a Szent András római katolikus templom körül vannak a vár a nyomai. A helyi hagyomány szerint a templom egyik fala a törökök által épített vár maradványa. A falak többi részét 1874-75-ben hordták el. A várnak ma már kevés nyoma látszik a felszínen, területének körülbelül felét a templom foglalja el.

A plató DK-i és ÉK-i szélét mesterségesen kialakított meredek oldal övezi. DNy felé a domb tovább emelkedik, erről az oldalról egykor mély árok védhette, melynek betemetett nyomai ma is láthatók a templom DNy-i oldalától 3-4 méterre. Az árok mai szélessége 6,5-8 méter, mélysége 0,5 méter körüli. Külső szélén több helyen téglafal teteje látszik, amely feltehetően az árok külső oldalát borította. Az árok DK-i irányban lekanyarodik a domboldalon, itt azonban tovább nem követhető. A plató ÉNy-i lezárására biztos nyom nincs, de valószínű, hogy az itt kanyarodó út feletti magas partig tartott a vár. Az így körülhatárolható plató átmérője kb. 70 x 25-30 méter.

A templom körüli plató azonban csak a felső vár volt. Az ÉK-i és K-i széle alatti lejtő meredeksége fokozatosan enyhül és településre alkalmassá válik. Itt a szántóföldön sok késő középkori cserép található. Ezt a területet a K-i oldalon egy további, mesterségesen levágott egyenes partoldal zárja le, alatta több méterrel lejjebb a község házaihoz tartozó kertek következnek, ez lehetett az alsó vár széle ezen az oldalon. D felől valószínűleg a felső várból lekanyarodó (ma már betemetett) árok határolta, É és ÉNy felé pedig itt is feltehetően a mai út előtti szakaszon kereshetjük a lezárását. A teljes vár átmérője kb. 125 x 80 m, területe kb. 0,65 ha.

Innen származik az Endrédi Somogyi család, Dél-Dunántúl egyik legjelentősebb köznemesi családja, amelynek egyik tagja, Somogyi Imre Újlaki Miklós vár­kapitánya volt Székesfehérváron. Feltételezhető, hogy a Somogyiaknak már állt Endréden a 15. szá­zad közepén curiájuk, vagy kastélyuk, amelyből 1544-ben Baranyai Mátyás, egy Tóthi Lengyel leány férje elmenekült a török közeledésének hírére.

Endréd várkastélyának 1544. március 25. és 1545. március 14. közötti elfoglalásáról Kjátih Mehmed Záim számolt be. Ekkor Ahmed bég foglalja el, aki kiépítette Endréd (Endrik, vagy Endrék) várát. A leírások alapján 130 török van a várban, mely járási (nahijé) székhely, 54 helységgel. Alsó- és Felső Endrék török összeírásai 1546-, 1552-, 1580- és 1590-ben szerepelnek. Hegyi Klára szerint 1545-ben az őrség 140, 1558-ban 98, 1570-től 120 fő. Dávid Géza szerint 1552-1553-ban 130 török katona tartózkodik itt. 1579-ben és 1584-ben is említik a várat.

1587-ben Piski István tihanyi kapitány, majd 1588-ban Berenhidai Huszár Péter a pápai magyar katonasággal felégette. Az 1598. évi adólajstrom szerint Endréd a tihanyi vár tartozéka volt. 1609-ben is említik a várat. 1613-ban 36 lovas és 36 gyalogos tartózkodik itt. Az 1628-29. évi zsoldlajstrom szerint az endrédi párkány őrsége 56 emberből állt. Utoljára 1686-ban szerepelt, mint török végvár.

Forrás:

Magyar Kálmán - Nováki Gyula: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig, 2005

 

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 46° 50.143 (46.835712)
K 17° 58.364 (17.972733)

Információk: Balatonendréd község belterületének D-i széléhez közel, a templom körül vannak a vár a nyomai. A templomkert szabadon körbesétálható és lombmentes időszakban az egykori vár területe is jól áttekinthető.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció