Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BabócsaMagyarországSomogy megyeSomogy vármegye - Törökvár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép
  • Szállás

Kézai szerint a legrégibb jövevény nemzetségeink egyikének, a Tibold nemzetségenk osi birtoka volt. Az 1231.évi osztálykor e birtokot a Tibold nembeli Bodor fiai Jakab, Kozma és Petke nyerték. Az 1332-37.évi pápai tizedjegyzék plébániáját, az 1348.évi oklevél pedig Szent Miklós tiszteletére szentelt Benedek-rendi apátság említi, melynek apátja János. Az 1340-ben kelt oklevél szerint Pál országbíró elott Keményi Konrád, Baja és ,, Baboucha vocatas in Comizazu de Baranya"-t 100 márkáért Becsei Töttösnek adta el, 11369-ben már a Babocsai család birtoka volt.

Az 1395.évi oklevél szerint ez évben és elotte is Babocsa Prodauzi Myck bán fia, István fia Istváné volt, aki hutlenségbe esett, és elfogatása elol elol a megerosített Szentgyörgy várába, majd onnan külföldre menekült.

Birtokait, valamennyi várát 1398-ban Wyfalu-i Miklós fia László mester kapta adományul, kinek magtalan halálával a birtok a királyra szállt. Zsigmond király a birtokot Marczali István fia Miklós mester temesi ispánnak adományozta a török elleni védelemben szerzett érdemeiért, valamint testvére, István mester haláláért, aki Nikápoly várának ostromakor török fogságba esett, és ott meghalt.

A vár okleveleiben eloször 1450-ben tunik fel ,,Castrum Babolcza" alakban, mely örökösödési szerzodés alapján 1474-ben a Báthori család birtokába került. 1555-ben Báthori András és testvéréé a vár, melynek orsége Selpi István s Budaics János vezetése alatt 250 emberbol állott, kiktol ez évben foglalta el a török. A vár feladása miatt Báthori a két hadnagyot elfogatta és halálra ítélte, de sikerült börtönükbol megszökniük. Egy év múlva, 1556 júliusában Zrínyi Miklós, Nádasdy Tamás és Stanich Horváth Márk vezetésével a magyarok visszafoglalták Babócsát, és Perneszy Farkast nevezték ki a vár kapitányává.

Szigetvár eleste után 1566-ban Szokoli Musztafa nagyvezér mintegy 20 000 fonyi sereggel ostromolta Babócsát, melyet segítség hiányában az orség kénytelen volt feladni. Az 1568-69. évi török zsoldlajstrom szerint 558 fo volt az orség létszáma. A törökök 1595-ben Zrínyi György, Hajmássy Kristóf és Herberstein Zsigmond hadainak közeledtére a várat elhagyták, és az kardcsapás nélkül jutott vissza a magyarok kezére. A vár kapitányává Zrínyi Horváth Miklóst nevezte ki, míg a magyar katonaság hadnagya Hajmássy, a németeké Urmüller lett. A török újabb támadásaitól Végh Gergely alkapitány 1576-ban még meg tudta védeni a várat, de 1600-ban az oszmán seregnek 3 napi ostrom után sikerült elfoglalnia, kiktol csak 64 év után, 1664-ben Zrínyi, a költo szabadította fel. A vár ezután hadi jelentoségét vesztve pusztulásnak indult, köveit a lakosság építkezéseihez széthordta.

Új birtokosai voltak 1701-ben a Szalay család, 1713-ban Ridnsmann grófno, 1776-ban Végh Péter, kinek örököseitol 1835-ben gróf Somsich Adolf vásárolta meg.

GPS: É 46° 2.434 (46.040565)
K 17° 20.816 (17.346933)

INFORMÁCIÓK: A vár csekély maradványaihoz kb 10 perces sétával lehet eljutni.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció