Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Beszterce - Bistritz - BistriţaRomániaErdély és PartiumBeszterce-Naszód vármegye - Burg, Várhegy

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A Besztercétől (Bistri�a) É-i irányba, a Nagydemeter felé vezető út Ny-i oldalán, kb. félúton emelkedik a 681 m magas Várhegy (Burgberg).

A régészek szerint már a 13. század táján is állt itt egy kisebb erősség. Hunyadi János, Magyarország kormányzója, aki 1453-ban kapta a királytól az örökös grófi címmel együtt járó besztercei kerületet, a várostól északra emelkedő Várhegyen új várat építtetett. Hunyadi János fiát, Mátyást 1458-ban királlyá választották, ő pedig nagybátyjának, Szilágyi Mihálynak adományozta a besztercei grófságot, aki egyszerű jobbágyként kezelte a városiakat. Az ebből fakadó elégedetlenség 1458-ban felkelésbe csapott át, amit Szilágyi túlságosan keményen vert le, a várost megtorlásként kirabolta és felégette. Eljárásáért Mátyás király börtönbe csukatta, Beszterce régi jogait pedig 1465-re visszaállította. Mátyás király azonban a Hunyadi családdal szembeni ellenszenvet és bizalmatlanságot nem tudta megszüntetni, s mikor 1464-ben feloszlatta a besztercei grófságot, bölcsebbnek tartotta a várat is eladni a városnak. Egy év elteltével a lakosok a – királyi engedéllyel – megbontott hegyi erősség lehordott köveiből a város köré már bástyákkal erősített falakat húztak (a korábbi, XIV. századi palánk helyére), melyeket az 1500-as években némileg átalakítottak. Ekkor tehát a hegyen álló vár elvesztette szerepét és története véget ért.

A Várhegyen É–D-i irányban majd 670 m hosszan elnyúló várat (Burg) találunk. A vár szélessége sánctól-sáncig számítva sehol sem haladja meg a 90 métert. A várat teljes hosszában mindkét oldalon keskeny plató veszi körül, mely a hegygerinc alatt 4-8 méterrel alsóbb szinten húzódik. Valaha itt lehetett a külső sánc. A hosszan elnyúló várat teljes hosszában kőfal kerítette, melynek nyomai, terepalakulatai végig jól követhetőek a felszínen. A vár közepe táján, a modern távközlési torony közelében látható az a nyitva hagyott régészeti kutatóárok, amellyel egy kővel falazott helyiséget tártak fel. A vár É-i végén kis dombocska emelkedik, amely a vár legmagasabb pontja. Itt valószínűleg torony állhatott egykor.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 103.


GPS: É 47° 10.160 (47.169338)
K 24° 28.886 (24.481430)

A Besztercétől (Bistriţa) É-i irányba, a Nagydemeter felé vezető út Ny-i oldalán, kb. félúton emelkedik a 681 m magas Várhegy (Burgberg). Az útról nyugat felé letérve, egy autóval is járható földúton juthatunk fel a vár közepén felállított távközlési toronyhoz.

Várak.hu mobil applikáció