Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Feketehalom - Zeiden - CodleaRomániaErdély és PartiumBrassó történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép
  • Szállás

Brassótól 14 km-re, a Barcaság Ny-i szélén, a Feketehalom (Zeiden, Codlea) községtől Ny – ÉNy-ra fekvő Kotla-hegyen nevezetes középkori vár maradványai állnak.

Feketehalom erődítménye valószínűleg egyike azon öt várnak, melyet a II. Endre által 1211-ben a Barcaságba behívott német keresztes lovagok építettek. A Szebenbe vezető út őrzését látta el. A lovagok kiűzése után királyi birtok, melyet IV. Béla király fiának, V. Istvánnak, Erdély hercegének adományozott. V. István erdélyi birtokai közül ezt a várat kedvelte legjobban. 1265-ben ide menekült apja hadai elől, és Kemény fia Lőrinc országbíró heves ostromát hűséges híveivel az oldalán bátran állta mindaddig, míg a Miskolc nb. Panyit vezette sereg a segítségére sietve a várat fel nem mentette. Ezen ostrom leírásakor említik a várat először okleveleink „castri feketeholm” alakban. A vár 1279-ben királyi birtok, a 14. század első évtizedeiben pedig Salamon brassói ispán tartotta kezében, aki nem hódolt meg I. Károlynak. Amikor rokonai, Brassai (Rozsnyai) Miklós fiai 1331-ben megszerezték a várat, átadták azt a királynak, és ezért megkapták Salamon összes birtokát. Úgy látszik, a királynak nem volt szüksége az erősségre, mert 1335-ben leromboltatta, és később sem építették fel.

Az ovális alakú vár É-i részén megerősített kapuépítmény maradványai, a kaputól D-re sziklába vágott helység nyomai látszanak. A vár kerítőfala a Ny-i oldalon helyenként 0,5-1 m magasan még áll, a K-i oldalon a falat erősítő támpillérek közül is fennmaradt néhány. Az erődítmény belterületének középső részén több, részben sziklába vájt, részben fallal kerített helyiségnek az alapjai ismerhetők fel. A vártól 130 m-re, É-ra a hegygerincet lezáró fal 1 méter magas falsíkja húzódik a bozótban.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 182-183.


GPS: É 45° 41.636 (45.693939)
K 25° 24.067 (25.401110)

Feketehalomtól /Codlea/ nyugatra, a Măgura hegy (1292 m) jóval alacsonyabb déli nyúlványán találjuk a vár csekély maradványait. Célszerű Feketehalomtól dél felé indulni a Szászvolkány /Vulcan/ felé vezető autóúton, majd kb félúton térjünk le jobbra, a Colonia 1 Mai nevű kis üdülőtelep felé. Áthajtva a telepen egy erdei útra térünk, ahol balkéz felé rövid idő múlva észrevehetjük azt a meredek ösvényt, amely a Măgura és annak déli nyúlványa közötti nyereghez vezet. A nyeregbe felkapaszkodva déli irányba fordulunk és kb 200 m-t megtéve jutunk a várba.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció