Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

BokorMagyarországNógrád vármegyeNógrád történelmi vármegye - Vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Légifotók
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Bokor, temető, torony

Bokor község egy zsáktelepülés a Cserhát egyik festői medencéjében a hegység délkeleti részében. Legkönnyebben a Hollókőre vezető útról közelíthető meg Alsótold irányából, Cserhátszentiván és Kutasó érintésével.

A falun kívül, annak északkeleti szélén a település központjától keletre, dombtetőn található a falu temetője, amelynek közepén, a ravatalozótól nyugatra kb. 10-15 m-re, növényzettel erősen benőve, szabadon áll egy csekély, meghatározhatatlan alakú, funkciójú és korú falmaradvány. Az 1950-es években készült fotókon még látszik egy felmenő fal, rajta egy emléktábla, melynek napjainkra már semmi nyoma nincs. Szóbeli információk szerint a rom köveiből épült a temető ravatalozója.

A II. katonai felmérésen (1806–1869) a temető jelzése mellett „Kastelik wielki” felirat látható, ami „régi kastély”-ként értelmezhető, majd ugyanez jelenik meg a III. katonai felmérésen (1869–1887). Itt a falu mellett keletre lévő temető fölött északra romjelzés és az „Altes Castell”, illetve „Ruine (Altes Castell)” felirat olvasható. A feliratok minden bizonnyal a mai temetőben lévő falromra vonatkoznak.

1951-ben Genthon István azt közli Bokorról, hogy itt egy 17. századi kastélyrom van. 1954-ben a megyei műemléki topográfiában azonban már várromként, a hajdani Bokor-vár romjaként tűnik fel. A később megjelent összefoglalásokban szintén várromként szerepel, ahol 2 m magas kőfalmaradvány maradt meg a 15. századból, amikor Buják várának elővára volt. A legutóbbi megyei műemlékjegyzékben az olvasható, hogy a temetőben álló csekély falmaradvány egyaránt lehet templom vagy kisebb erősség maradványa.

A helyszín következő szakmai bejárására 1988. május 11-én került sor Sándorfi György és Nováki Gyula részvételével. Ekkor a temetőben, a halottasháztól nyugatra kb. 10-15 m-re fellelhető volt a sűrű bozótban egy kb. 1,5 m magas, 6-8 m hosszú falmaradvány, azonban sem ennek környezetében, sem a temető körül várra, erődítményre utaló nyomokat nem láttak. Felszíni régészeti lelet sem került elő. Megállapításuk szerint leginkább középkori templom maradványa lehet.

Egy újabb bejárásra 2012. március 7-én került sor Nováki Gyula, Guba Szilvia, Harmos Krisztián és Majcher Tamás részvételével. A helyszínen megerősítést nyert, hogy a temetőben lévő rom környékén, vagy a temető körül a domboldalon, erődítésre utaló nyomok nincsenek, így valószínűleg a falmaradvány egy egykor itt állt templom nyugati falának maradványa lehet.

További kutatások szükségesek a romemlék funkciójának tisztázására, különösen arra tekintettel, hogy történeti adat itt álló várról, castellumról vagy más erődítményről nem ismert. Bokor falu templomáról egykorú okleveles forrást nem ismerünk. Az 1734. és 1736. évi egyházi összeírásokban csak azt említik Bokorról, hogy egykori temploma romokban hever.

A települést az oklevelek 1265-ben említették először egy birtoklevélben. Báthori István országbíró 1439-ben kapta adományul, ekkor Buják várának tartozéka volt. A középkori falu valamivel délebbre feküdt, és Kisbokornak nevezték, és valószínűleg a török időkben pusztult el.  A török időkben hódoltsági terület volt. A XVII. század végén újra benépesült a falu. A felvidékről, Zólyom vármegyéből települtek be a jobb megélhetőség reményében az ágostai hitvallású tótok. 1770-ben a Darvas családé, a XIX. században Zsembéry Zsigmondé és a Gyürky családé, majd a Károlyi családé.

Források:

Borovszky Samu: Nógrád vármegye
Bardoly István – Haris Andrea (szerk.): Magyarország ​műemlékjegyzéke – Nógrád megye
Genthon István: Nógrád megye műemlékei (Magyarország műemléki topográfiája III.)
Nováki Gyula – Feld István – Guba Szilvia – Mordovin Maxim – Sárközi Sebestyén:
Nógrád Megye Várai az őskortól a kuruc korig Magyarország várainak topográfiája 4. kötet

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 47° 55.933 (47.932217)
K 19° 32.630 (19.543835)

Információk: Bokor község egy zsáktelepülés a Cserhát egyik festői medencéjében a hegység délkeleti részében. Legkönnyebben a Hollókőre vezető útról közelíthető meg Alsótold irányából, Cserhátszentiván és Kutasó érintésével.

A község temetőjében levõ ravatalozó mellett van a csekély rom. Jó időben a temető kapujához lehet állni autóval. Rossz időben a sár miatt néhány száz méteres séta.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció