Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Bikfalva - BicfalăuRomániaErdély és PartiumHáromszék vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Térkép

Bikfalva (Bicfal�u) község 1477-ben Bykfalva , 1508-ban Bikfalva néven jelentkezik a forrásokban.

Az 1332-ös pápai tizedjegyzékben egy Sytka, illetve Bitka szerepel, amelynek papja, Péter 6 régi banálist fizet, 1334-ben 4 dénárt. Ezt Bikfalvával azonosítják.

Bikfalván a középkori templom várfallal körülvéve állott, azon a magaslaton, ahol a mai templom van. A mai elődje 1450–1501 között épül.

Mivel a régi templom a múlt századra kicsinynek bizonyul és romlásnak indul, 1863-ban új, nagy templomot építenek, bár a hívek nem nagyon akarják, arra hivatkozva, hogy „ebben imádkoztak őseink s mi is megférünk benne”.

A középkori tornyot meghagyják, a várfalat részben. Nagy, széles (alul 6 öl), zömök tornya a katolikus kor emlékét őrzi, mert csarnokában bordákkal ékes mennyezeten megmaradt a régi boltozat is.

Harangját 1640-ben öntötték. Érdekessége, hogy a latin mellett magyar nyelvű szöveg is van rajta: „O rex glorie Jesu Christe veni cum pace. Johannes Neidel Bras, Bikfalv: Az Istennek Dicziretire czináltattunk ez harangot. 1640. Középkori tiszta katolikus lakói a reformáció korában reformátusok lesznek, a templommal együtt.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 581.


GPS: É 45° 45.640 (45.760674)
K 25° 52.593 (25.876547)

A református templom közvetlen közelében van a lelkészlak, ahol Szász Tibor tiszteletes úrtól lehet a templomkulcsot elkérni.

Várak.hu mobil applikáció