Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

Sepsiszentgyörgy - Sfîntu GeorgheRomániaErdély és PartiumHáromszék vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Ábrázolások
  • Videók
  • Térkép
  • Szállás

Sepsiszentgyörgy (Sf�ntu Gheorghe) helység 1332-ben de Sancto Georgio, 1412-ben Zenthgywrgh, 1515-ben Sepsi Zenthghewrgh néven van említve. 1509-ben Sigillum oppidi Sepsi Sz. György néven jelentkezik az okiratokban. Az 1567. évi regestrumban 63 kapuval jegyzik.

1332-ben plébániatemploma van, ebben az évben papja, Mihály a pápai tizedjegyzék szerint 15 régi banálist fizet, 1333-ban 11 régi banálist, 1334-ben 10 veröczei banálist.

1319-ben már mint megüresedett plébánia szerepel S. Georgii, de nem lehet eldönteni, hogy a sok közül melyik Szent György-plébániát kell érteni alatta.

A város neve maga is Szent György-templomának létét igazolja, de még inkább az, hogy 1332-ben papja, Mihály, akinek plébániatemploma a Szent György-templom.

A XIV. századi templom, melynek építése jóval régebbi lehet, 1547-ben nagy átépítés után gótikus jelleget kap.

Építését Daczó Pál nevéhez fűzik, de ez a templom újítása és átalakítása évét jelölheti. Ma is őrzi gótikus kori jegyeit: szentélye sokszögzáródású, hálóboltozattal, melynek bordái csörlött idomú gyámkövekre támaszkodnak. A gyámkövek egyikén nap és hold látható (székely címer), a másikon férfi és női arc. Magas csúcsíves ablakaiból hiányzanak a díszművek. A hajó teljesen átalakult, ablakaival együtt. Egykori boltozatáról csak a megmaradt gyámkövek és a külső támfalak tanúskodnak. A templom déli ajtaja is megmaradt, valószínűleg a Daczó-féle munkálatok idejéből való. Reneszánsz díszítésű.

Az 1802. évi földrengéskor megrongálódik, s a leomló vakolat alól a falakon szentek képei tűntek elő.

A régi, reformáció előtti időkből való a harang is, amelyet Szűz Mária és Szent Péter tiszteletére szenteltek.

A templomot magas várfal vette körül, kettős erődítéssel: a belső magas falat egy külső, alacsonyabb övezte. Ennek nagy részét még a XVIII. században lebontották.

Két bástyája egyikén emelkedett a torony. A tornyot többször is újjá kellett építeni 1761-ben, 1758-ban és az 1802. évi földrengés után.

A templom és várkastély sok megpróbáltatást él át, főképpen 1658-ban és 1661-ben tatárok pusztítják. Az 1660-as években esperesük segélykérő levelet ír, szomorúan ecsetelve a sepsiszentgyörgyi „Rta Ecclesiának romlását és abban Isten házának pusztulását. Ali basa járásakor... in Anno 1661. 900 lakos elhurcoltatását.” E levél szerint a templom ekkor még egészen bolthajtásos, de a részben beszakadozott szarufái, koszorúfái rothadoznak. Az ezt követő átalakításkor veszíti el gótikus jellegének jó részét.

Az 1802. évi földrengés után ismét nagy átalakításokat szenved. ( A múlt század közepén a templom lebontását tervezik, hogy újat építsenek lenn a városban. Szerencsére erre nem kerül sor.

Forrás:

Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei. Budapest, 2012. 761-762.

A galéria alsó részében a helyszínről belső fotók és panoráma képek is megtekinthetők.
GPS: É 45° 52.344 (45.872398)
K 25° 47.222 (25.787025)

Próba

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció