Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

ImolaMagyarországBorsod-Abaúj-Zemplén megyeGömör-Kishont vármegye - Bakbány-vár

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Térkép

A hely nevére vonatkozóan a legkorábbi adatokat Ila Bálint tette közzé levéltári adatok alapján, így 1677-ben "Bak banya alatt", 1773-ban "Bakbanya alatt" néven említik a környékét. A múlt századi térképeken "Bagbán alja", "Bakbány", "Bak rét" névalakokat találjuk, míg a jelenleg hivatalosnak tekinthető földrajzinév-jegyzékben "Bakbán"-ként szerepel.

Hogy az említett területen vár állhatott, arra először Jakucs László utal, amikor azt írja, hogy a Tóberke után egy markánsan kiemelkedő dombot látni, melyen - a helyi monda szerint - valaha Bakbán vára állott. Jakucs konkrétan nem említi a várat, de nem sokkal később Nováki Gyula röviden leírja, azonban tévesen "Bánk bán vára" név alatt. A későbbi útikalauz is már ezen a néven veszi át az adatokat. Sándorfi György a vár keletkezését topográfiai alapon a tatárjárás előttre valószínűsíti, majd a megyei várjegyzékben is szerepel. 1985-ben a helyi származású Lenkey Dénes a várról és Bánk bánról készített tanulmányt, melyhez történeti adatokat is felhasznált, de megállapításait nem támasztotta alá, így azok puszta feltételezésekhez tekinthetők.

Imola községtől NY-ÉNy-ra húzódik a Tóberke nevű völgy. A község szélétől valamivel több mint 2 km-re, a völgy É-i oldala fölé ugrik ki D-i irányba a Bakbány vár nevű hegynyúlvány, amelynek végén található a kis sáncvár. Tőle 500 m-re ÉNy-ra, a hegy lábánál van az Ördöglyuk nevű víznyelő.

A keskeny hegynyúlvány végén kissé szabálytalan kör alakú, nagyrészt már feltöltődött árok veszi körül a vár belső területét. Ennek szélét jól elváló perem jelzi, legmagasabb része a ÉK-i szélén van. Mérete 28x20 m, az árok szélessége 8-14 m között váltakozik. Az egész környéket, így a várat is erdő fedi. Régészeti leletek a vastag avarban nem lehetett találni.

Történeti adatot a várról nem ismerünk, jellege alapján azonban középkorinak tekinthető.

/Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén : Várak a magyarországi Gömörben /

GPS: É 48° 25.731 (48.428848)
K 20° 31.504 (20.525066)

INFORMÁCIÓK: Imolátó északnyugatra, jelzetlen földúton haladva kb 40 perceskönnyû túrával érhetjük el a Bakbányvárat.

Vár-Webáruház - Látvány térképek várainkról