Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

SzikszóMagyarországBorsod-Abaúj-Zemplén megyeAbaúj-Torna vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Archívum
  • Mellékletek
  • Térkép

Korábbi templomok maradványainak felhasználásával a templom a XIV-XV-század fordulóján épült gótikus stílusban. A sokszög záródású szentély boltozata 1500 körül készült. A templom északi oldalán emlékkő hirdeti Rákóczi Zsigmond török felett aratott, 1588-as szikszói győzelmét.

A XV. századtól egy ismeretlen kialakítású, 170 cm vastag körítőfal vette körül a templomot. A község lakosai 1577-ben, a füleki törökök rajtaütése ellen e kerítés mögé húzódtak, ahonnan sikeresen megvédték magukat, sőt a templomtoronyból több törököt le is lőttek. Más források szerint azonban a körítőfallal övezett térséget a törökök bevették, s csak a templom épületét tudták tartani a községbeliek. 1588-ban, az un. szikszói csata idején a polgárok ugyane kerítés mögül védték magukat. A templom műemléki kutatása során megállapították, hogy az egyház szentélyének, déli mellékkápolnájának, a teljes déli oldalának, az előcsarnokának keleti és nyugati falában levő ablakokat valószínüleg a XVI. században 1 méterrel felfalazták és ezekben az új falakban lőréseket alakítottak ki. A XVI. század legvégén a települést egy sánccal is körülvették. Ez az ötszögű, ötbástyás sáncrendszer része lett a török elleni végvárvonalnak 1734-ben az akkor már romba dőlt régi körítőfalat lebontották és felépítették a mai, 70 cm vastag (az előzőhöz hasonlóan lőréses) falakat. A két későbarokk kapu 1826-ban készült el.

GPS: É 48° 12.083 (48.201382)
K 20° 55.593 (20.926550)
Várak Kastélyok Templomok évkönyv