Várak és erődített helyek a Kárpát-medencében

GyöngyösMagyarországHeves megyeHeves vármegye - templom

  • Áttekintés
  • Történelem
  • Fotók
  • Alaprajzok
  • Légifotók
  • Archívum
  • Térkép
  • Szállás

Gyöngyös, Püspöki - templom

A Gyöngyös délnyugati részén elhelyezkedő Gyöngyöspüspöki 1922-ig önálló falu volt, ekkortól Gyöngyös városhoz csatolták. Egyutcás eredeti településszerkezetét napjainkig megőrizte. A Gyöngyös patak jobb partjára települt. Egykori főutcájának középső szakaszán, annak keleti oldalán áll a lőréses fallal körülvett műemléki védettségű római katolikus temploma.

A szabadon álló, egyhajós, keletelt templom eredeti formájában gótikus eredetű, melyet a barokk korban átépítettek és homlokzattornyos bővítménnyel láttak el. A templomot szabálytalan alakzatú, de egyenes falszakaszokból álló törtkő fal veszi körbe, melyben 13 kőből faragott, kulcslyuk alakú lőrés, valamint egy északi- és egy nyugati félköríves záródású kapu található.

Egy korábbi kapubejárat befalazott helyét annak bennmaradt eredeti szélességű küszöbköve jelöli a fal délnyugati oldalán. A falvastagsága átlag 0,7 m körüli. A kulcslyuk alakú lőréseket egyenként egy-egy szabályos négyzet alakú, 60–70 cm oldalhosszúságú és kb. 15 cm vastag andezit tufa anyagú kőlemezből faragták ki, melyeket a fal külső síkjában helyeztek el.

A megyei műemléki topográfiában Baranyai Béláné foglalta össze a templomra vonatkozóadatokat. A templomon illetve a cinterem falán külön régészeti- vagy falkutatás nem történt, ennek ellenére az összefoglalás részletes megfigyeléseken alapult.1992-ben Molnár József két kis cikket szentelt az egykori különálló településnek, amelyben a templom történetét is vázlatosan leírja. Szerinte a templomot a 15. sz.-ban kerítették be lőréses kőfallal, ami a török időkben védelmet nyújtott. 2001-ben Tolnai Gergely is foglalkozott vele, értékelését 2005-ben kiegészítette, ebben leírta a körítő-fal két eltérő részből történő kialakítását valamint a kőlapok falban lévő elhelyezkedését. A templom körüli erődítés felmérését 2008-ban Nováki Gyula és Sárközy Sebestyén készítette el

Történelme:

A falu mindig az egri püspök (1804 után érsek) birtoka volt, melyre a település neve is utal. Először 1261-ben szerepel, templomát  az 1333–1335.évi pápai tizedjegyzék említi.  1544-től, Hatvan várának török kézre kerülésétől török uralom alá került. 1560-tól a gyöngyösi ferencesek vették át a gyöngyöspüspöki templomot vállalva a lakosság pasztorálását. A templom 1644-ben romos, alig használható, csak kőkerítése volt épségben, lőrésekkel, de még 1696-ban is elhagyatottan állt. 

Eszterházy Károly püspök 1767–1773 között restauráltatta és átépítteti a templomot, melyen 1805-ben, majd 1960-ban tatarozási munkákat végeztek. A templom körüli kőfal valószínűleg középkori eredetű cinteremfal lehet, melyet talán a 16. sz. első felében erődítettek meg és építettek át. Mindezt természetesen további kutatásokkal, illetve régészeti ásatással kell a jövőben igazolni.

Forrás:

NOVÁKI GYULA – BARÁZ CSABA – DÉNES JÓZSEF – FELD ISTVÁN – SÁRKÖZY SEBESTYÉN

HEVES MEGYE VÁRAI AZ ŐSKORTÓL A KURUC KORIG

Magyarország régészeti topográfiája - 2. kötet - Heves megye - 2009

 

GPS: É 47° 46.472 (47.774532)
K 19° 55.075 (19.917917)

Információk:  A r.k. templom Gyöngyös város Püspöki nevű városrészében található.

Ha ezt az üzenetet látja, hirdetésblokkolója letiltotta a térkép betöltését. A hirdetésblokkolót a címsorban megjelenő adatvédelem vagy követés elleni védelem ikonokra kattintva kapcsolhatja ki.
Tekintse meg partnereink ajánlatait a bal oldali térképen, melyen minden szálláshelyet egy ármező jelöl. A térkép a kurzor segítségével mozgatható és nagyítható. További szálláshelyek betöltéséhez nagyítson rá egy településre. Az adott szálláshelyről további információ az ármezőkre kattintva érhető el.
Várak.hu mobil applikáció